Drukte in De Hofmaat op de bijeenkomst over de ontsluiting van De Russchemors. Foto: Rob Stevens
Drukte in De Hofmaat op de bijeenkomst over de ontsluiting van De Russchemors. Foto: Rob Stevens

Informatieavond over ontsluiting Russchemors

NEEDE - Het is druk in grand café De Hofmaat in Neede. Een honderdtal Needenaren is donderdag 6 september afgekomen op de informatieavond over de toegankelijkheid van bedrijventerrein De Russchemors. Georganiseerd door de Gemeenschapsraad Neede (GMR), de Ondernemers Vereniging Neede (ONV) en D66. In de zaal uitgenodigde omwonenden, belangstellende Needenaren, ambtenaren van Berkelland, een aantal raadsleden en leden van de organiserende organisaties.

Door Rob Stevens

Bedrijventerrein Russchemors is in een stroomversnelling gekomen. Het aantal ondernemers dat er zich vestigt, groeit snel. Door de aantrekkende economie en als gevolg van een betere bereikbaarheid door de aanleg van de nieuwe N18. De infrastructuur is evenwel niet meegegroeid en aangepast. En daar zijn ook geen directe plannen voor. Het vrachtverkeer neemt allengs toe. En vrachtwagens worden steeds groter. Daarom vreest men in de nabije toekomst voor opstoppingen bij de Haakbergseweg en drukte die tot gevaarlijke situaties en overlast kan leiden. Maar ook ziet men de Russchemors als een kans om werkgevers en daarmee werkgelegenheid naar Neede te krijgen. Vandaar dat de drie organisaties de handen ineen hebben geslagen om tot een uitgewerkt plan voor verbetering van de infrastructuur ter plekke te komen. Waarbij D66 de taak op zich neemt om tot een politieke vertaling en - inbedding van het plan te komen. In de vorm van een initiatiefvoorstel. Een initiatiefvoorstel is een voorstel aan de gemeenteraad dat niet door het college is voorbereid, maar door één of meer raadsleden.

Han Boer van D66 presenteert het publiek een drietal opties. In alle drie gevallen betreft het een (extra) aansluiting op de Haaksbergseweg, de N315. In de vorm van een rotonde, dat is tegenwoordig verkeerskundig verplicht. Of de Parallelweg wordt doorgetrokken voor ontsluiting op de 315, of de Voorste Russchemorsdijk, of de Achterste Russchemorsdijk. Drie varianten die elkaar qua kosten niet veel ontlopen, tussen de 3,5 en 4,5 miljoen. Kosten die overigens wel op het bordje van de gemeente liggen. De voorkeur van Boer gaat uit naar de Achterste Russchemorsdijk, de route die nu veel gebruikt wordt door sluipverkeer. Tot grote ergernis van omwonenden. Wat wrang genoeg ook het belangrijkste argument vóór deze optie is: dit tracé heeft het minst aantal aanwonenden. Uit de zaal worden een groot aantal argumenten voor en tegen aangedragen bij elk van de drie routes: verkeersveiligheid, lawaai, flora, fauna, waterberging, et cetera. Ook wordt nog een nieuwe optie aangedragen.

Een en ander wordt nu uitgewerkt tot onderbouwde voorstellen. Het woord is dan aan het college. In de eerste plaats of men überhaupt een extra ontsluiting van het bedrijventerrein wil. Zo ja, dan is het aan de raad de mogelijkheden af te wegen en tot een besluit te komen. Een ding is duidelijk, de aanwezigen deze avond geloven dat Neede baat heeft bij een kwaliteitsverbetering van dit terrein en er tot in de verre toekomst haar voordeel mee kan doen. Verbetering van de leefbaarheid is tegenwoordig een argument dat meetelt.


Facebook: Gemeenschapsraad Neede

Meer berichten