Het college van B&W en de gemeentesecretaris op bezoek bij Total Art, de winkel van Estinea. Foto: Stijn Terlingen
Het college van B&W en de gemeentesecretaris op bezoek bij Total Art, de winkel van Estinea. Foto: Stijn Terlingen

College B&W op de fiets door Eibergen

EIBERGEN - Onder de toepasselijke titel 'College on tour', bracht het college van burgemeesters en wethouders maandag een bezoek aan Eibergen. Na Neede was Eibergen de derde kern waar bewoners en ondernemers zich konden opgeven voor een open discussie met het college omtrent al hun vragen en zorgen over de (toekomstige) leefbaarheid van hun dorp. 'Veranderende samenleving, vernieuwd beleid' is de noemer waaronder de rondrit door de Berkellandse samenleving plaatsvindt. Het gaat om burgerinitiatieven met daarboven een faciliterende rol van de overheid.

Door Rob Weeber

Het middagprogramma bestond onder meer uit een bezoek aan de Estinea Top Art cadeau- en kunstuitleenwinkel annex thee- en koffieschenkerij aan de Nieuwstraat die geheel door mensen met een beperking wordt gerund. Daarnaast is er een atelierruimte waar dagbesteding wordt aangeboden. Estinea is een de organisatie die zo'n 850 mensen met een beperking ondersteunt in de Achterhoek en Twente. Bij binnenkomst werd het college ontvangen door Ineke Dervishay en Maarten Meulenkamp. De cadeauwinkel is een fleurig geheel en bevat naast enkele inkoopartikelen voornamelijk spullen die door de cliënten van Estinea zelf worden vervaardigd. Het aanbod bestaat onder andere uit houten vogel- en eekhoornhuisjes, zelfgemaakte slingers die in allerlei kleurenpatronen leverbaar zijn, tweedehands kinderkleding, afkomstig van Actief Kringloopwinkel uit Groenlo, spelletjes en boeken en tijdschriften. Deze laatsten kunnen zelfs worden omgeruild.
Estinea legt zoveel mogelijk verbinding met het lokale bedrijfsleven voor wat betreft haar producten in de winkel. De slijter bijvoorbeeld levert etikelloze flessen wijn waar vervolgens, in afspraak met de klant, een nieuw etiket voor wordt ontworpen. Ook levert Total Art 'Gezelligheid' planken met nootje, koekjes en zuiverproducten, afkomstig van de naastgelegen Zuivelhoeve. Naast de winkel is er de thee- en koffieschenkerij. Het buitenterras is vooral in de zomermaanden open, maar binnen is het gehele jaar door gelegenheid tot het drinken van koffie of thee.
De Klok was de locatie voor het avondprogramma. Hier konden inwoners met de bestuurders in discussie omtrent al hun vragen. Ieder collegelid had een eigen tafel met naast zich een notulist van de gemeente. In de eerste ronde kon iedereen vrij vragen stellen. In de tweede ronde moest het betrekking hebben op de betreffende portefeuille. Een onderwerp dat naar voren werd gebracht in de eerste ronde was de veiligheid en leefbaarheid van het centrum bij evenementen. Omwonenden rondom het centrum beklaagden zich over de 'wetteloosheid' die er lijkt te heersen bij grotere evenementen zoals de kermis. De overlast van bezoekers neemt dan erg toe, mede gevoed door sommige cafés die langer open zijn dan toegestaan. Wijkagent Hergert Menkhorst zat aan dezelfde tafel en kon zich het gevoel van de mensen goed voorstellen. Tegelijkertijd wees hij op de beschikbare capaciteit die nu eenmaal minder is dan vroeger. Berkelland heeft standaard nog maar een surveillancewagen in de week voor heel Berkelland. Toch raadde hij de mensen aan incidenten te blijven melden aan politie en gemeente. Het argument dat dit geen zin zou hebben, bestreed hij. Er wordt wel degelijk iets mee gedaan. Wethouder Joke Pot bevestigde dit.
Wethouder Han Boer kreeg in de portefeuilleronde te maken met een vraagsteller die de indruk had dat 'Eibergen leegverkocht' werd. Als voorbeeld noemde hij de overgang van het VMBO naar het Onderwijsplein in Neede en leegstaande schoolgebouwen die worden afgebroken. Han Boer weerlegde de kritiek door te wijzen op het feit dat de gemeente voor ieder leegkomend gebouw een zinvolle, nieuwe bestemming zoekt. Pas als een gebouw drie jaar leegstaat, wordt het afgebroken en de plek herbestemd. Verder kreeg hij vragen over het afhaken van het Streekziekenhuis Koning Beatrix (SKB), met betrekking tot een mogelijke intrek in 't Spieker. Volgens de vragensteller had het SKB veel weerstand ondervonden in een gesprek met de gemeente en als gevolg daarvan afgezien van het voornemen. Han Boer sprak ook dit tegen. Feitelijk kan de gemeente niets doen tegen een intrek, want dit valt binnen het bestemmingsplan. Het SKB had dus geen toestemming nodig. Ook was de gemeente bereid om het zogenaamde bloot eigendom te verkopen. Uiteindelijk heeft het SKB er zelf van afgezien.
Alle inwoners kregen van de gemeente als dank voor hun inzet en houten roos mee naar huis.
 

reageer als eerste
Meer berichten