Verbouwing Havezate Huize De Kamp

NEEDE - Het college van B&W heeft de raad voorgesteld om een ontwerpverklaring af te geven voor geen bedenkingen tegen de verbouwing van Huize De Kamp en deze tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Mocht er geen zienswijze volgen, dan kan de verklaring als definitief aangemerkt worden. Mocht evenwel de verklaring uitblijven, dan kan de ingediende omgevingsvergunning niet worden verleend. Het college is van mening echter dat afwijking van het bestaande bestemmingsplan ondersteund wordt door een goede ruimtelijke onderbouwing.

Op 28 februari van dit jaar heeft de nieuwe eigenaar Huize De Kamp B.V. een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van twee gastenverblijven, het aanbrengen van zonnepanelen, het brandveilig maken van de gebouwen en het aanleggen van een pareerterrein met stallingsplaats op perceel Peppelendijk 8-10 in Neede. Doel daarbij is het realiseren van kleinschalige overnachting voor zakelijke en recreatieve gasten en het houden van congressen en trainingen voor grotere groepen Het ingediende bouwplan is in strijd met het bestaande bestemmingsplan, waardoor een buitenplanse afwijking nodig is.

Meer berichten