College wil basisscholen Simmelink Eibergen samenvoegen

EIBERGEN - De verwachte demografische veranderingen zullen ook hun uitwerking op de basisscholen hebben. Het college van B&W heeft de raad verzocht 50.000 euro uit de onderwijshuisvestingsreserve ter beschikking te stellen voor onderzoek naar de samenvoeging van de basisscholen De Regenboog en De Schakel op het Simmelink in Eibergen. De samenvoeging is bedoeld om het RK-onderwijs op het Simmelink onder een dak te brengen (nieuw te vormen Integraal Kindcentrum voor het RK-onderwijs). Het verzoek is een gevolg van het in 2015 vastgestelde visiedocument 'Toekomstgericht primair onderwijs Berkelland', gericht op een evenwichtige spreiding over de kern Eibergen van drie onderwijsvoorzieningen met een eigen identiteit.

Via een programma van eisen zal onder meer in kaart gebracht worden wat de staat van onderhoud van de gebouwen is, wat de inrichting van de omgeving vraagt en hoeveel oppervlakte er nodig is. De uitkomst van het onderzoek zal bepalen of er nieuwbouw dan wel vernieuwbouw van een van de bestaande scholen noodzakelijk is. De bedoeling is dat het programma van eisen eind 2017 gereed is. Op dit moment staan er drie basisscholen in de wijk het Simmelink, de Julianaschool (VCO), De Schakel (RK) en De Steege (Openbaar). Het VCO (Christelijk onderwijs) onderwijs gaat naar de Prins Bernhardstraat, het voormalige Assink college. Het is de bedoeling dat op het Simmelinkplein het nieuwe IKC wordt gehuisvest (RK-onderwijs).

Reageer als eerste
Meer berichten