De bewuste hangplek ‘Trap naast Spilbroekhal’. Foto: Rob Weeber
De bewuste hangplek ‘Trap naast Spilbroekhal’. Foto: Rob Weeber

Tijdelijke hangplekken jongeren in Neede

Ter Weeme Park Neede dreigt verlaten te worden

NEEDE - De groep vrijwilligers van het A.J.G. ter Weeme park heeft het afgelopen jaar een toenemende overlast van hangjongeren ondervonden. Sinds de komst van een hangplek bij de trap naast de Spilbroekhal, op steenworp afstand van het park, is het volgens hen van kwaad tot erger geworden. Zij ageren frequent tegen de overlast die gepaard gaat met drugs-, drankmisbruik en vernielingen, maar het mocht tot nu toe niet baten.

Door Rob Weeber

Mede gezien de zeer beperkte inzetmogelijkheden van politie en BOA's, moeten ze zelf als handhaver optreden. Op termijn gaat dit volgens hen tot onveilige situaties leiden. Recent is de situatie ter plekke geïnspecteerd door wethouder Marijke van Haaren die volgens de vrijwilligers letterlijk heeft toegegeven dat de plek bij de Spilbroekhal geen optie was, zelfs 'een onzalig idee', zoals zij het volgens hen uitdrukte. Vanaf dat moment hebben zij niets meer vernomen. De emmer van frustratie liep over toen op 13 november Marijke van Haaren en een persbericht en een uitnodiging voor een inloopavond liet uitgaan zonder de groep in vooraf kennis te hebben gesteld.
Het stoort de groep vrijwilligers bijzonder dat het argument voor het niet verwittigen in het feit ligt dat er geen brievenbusnummer aanwezig is voor het park. Die is er namelijk nooit geweest. Na iedere aangifte wordt er keurig een terugkoppeling gegeven via e-mail, dus alle e-mailadressen en contactpersonen zijn bekend. In beide stukken staat dat de gemeente vier hangjongerenplekken heeft aangewezen, waarvan een nog steeds de trap naast de Spilbroekhal is. Dat is voor de groep het signaal geweest dat ze niet serieus worden genomen door Marijke van Haaren. De overlast beperkt zich niet tot drugs en drank alleen, maar regelmatig liggen er fietsen in de sloot. Er wordt over de hekken geklommen en soms zelfs wordt de behoefte in het park gedaan omdat ze de Spilbroekhal niet in mogen. Ook de ijzeren spijlen van de bankjes worden verbogen. Het park wordt volgens de vrijwilligers meer en meer gemeden en voor het eerst in de geschiedenis 's avonds op slot gedaan. Er is nauwelijks ondersteuning voor hen, ook niet van de BOA's. De jongeren namelijk beginnen zich na schooltijd rond 16.00 uur te verzamelen en dat is ongeveer de tijd dat de BOA's ermee ophouden. Tenslotte wijzen ze op het feit dat een groot deel van de jongeren niet eens uit Neede komt, maar zelfs uit Haaksbergen, Rekken en andere omliggende dorpen. "Het is met name de drugs die aantrekt", laten de vrijwilligers weten.
In de gemeentelijke stukken wordt gewezen op het feit dat jongeren tot de samenleving behoren en recht hebben op een eigen hangplek. Er is echter geen duurzame oplossing nog voorhanden en daarom is besloten tot tijdelijke maatregelen die verlichting moeten brengen. De gemeente heeft vier plekken aangewezen, de trap naast de spilbroekhal, de parkeerplaats bij de Lidl supermarkt, het Vlearmoesplein en het veld aan de Oranjelaan tussen kerk en sporthal. Verder is er een jongerenwerker aangenomen die per december begint. Tot dan is er een jongerenwerker vanuit Beweegwijs actief die samen met de jongeren regels gaat opstellen met betrekking tot hun gedrag. De politie gaat ingeval van (vermeende) strafbare feiten jongeren doorleiden naar justitie. Voormekaar en Iriszorg houden zich met ouders en jongeren bezig als het gaat om voorlichting en hulpverlening bij drank- en drugsgebruik. Genoemde organisaties zijn ook in de avonduren te bereiken.
Alle omwonenden zijn op dinsdag 21 november tussen 19.00 en 20.00 uur uitgenodigd in Grand Café De Hofmaat om met de wethouder in gesprek te gaan over de voorgenomen maatregelen. Verder roept zij de burgers op om mee te denken over een structurele oplossing voor een centrale plek voor jongeren in onze samenleving.

In een telefonische reactie laat verantwoordelijk wethouder Marijke van Haaren zondagavond weten de zorg te delen van de vrijwilligers. Zij heeft een avond bij hen doorgebracht en kennis genomen van hetgeen er leeft. Inderdaad was zij tegen de plek naast de Spilbroekhal waar het ging om het plaatsen van een container als schuilplaats. Desalniettemin is de bewuste plek teruggekomen als een van de voorlopige hangplekken omdat de jongeren zelf dit als de beste plek hebben bestempeld. De overlast van hangjongeren is een bestaande situatie waartegenover geheel nieuw beleid wordt gezet. Er zijn veel partijen bij betrokken, waaronder ook een nieuw aangestelde jongerenwerker, de ouders en de jongeren zelf. Met de inzet van alle betrokkenen moet op kortere termijn een structurele oplossing gevonden worden voor de jongeren die recht hebben op een eigen plek binnen de samenleving. Verder is ze eveneens van mening dat er een oplossing voor het drugsgebruik moet komen. Haar inzet en optreden in dit dossier omschrijft ze als zorgvuldig, serieus en transparant. Dat er af en toe fouten in de uitvoering worden gemaakt, hoort bij een dergelijk nieuwe aanpak, maar ze hoopt toch dat iedereen de grote lijn blijft zien en meebeweegt naar een duurzame oplossing.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden