Shot vanuit de Stoomlocomotief op het nieuwe traject over de N18. (Foto: Docufilm)
Shot vanuit de Stoomlocomotief op het nieuwe traject over de N18. (Foto: Docufilm)

Docufilm over voorbereiding en aanleg N18

NEEDE/EIBERGEN/GROENLO - Het gaat snel met de bouw van de nieuwe N18, de verwachting is dat de weg dit voorjaar al wordt opgeleverd. Daarna zal het niet lang meer duren voordat de gewenning intreedt, alsof de weg er altijd heeft gelegen. De herinnering aan de oude situatie vervaagt en is rijp voor de geschiedenisboekjes. Gelukkig zijn er mensen die op tijd hebben ingezien dat een dergelijk project, op dit moment zelfs het grootste infrastructurele project binnen Nederland, tot in detail moet worden vastgelegd voor het nageslacht. Gelijktijdig met de officiële openstelling van de N18 verschijnt er derhalve een docufilm, 'N18, de film', die het gehele voorbereidings- en bouwtraject laat zien.

Door Rob Weeber

Er is zelfs aandacht besteed aan de eerste pogingen van een Twenteroute, een grindweg, in de eerste helft van de 19e eeuw door de Belg Jean Baptiste Paul Bouquié, textielfabrikant in de voormalige kastanjefabriek aan de Berkel.
Initiatiefnemer voor de film is Needenaar Willem Kootstra, voormalig freelance correspondent voor radio en televisie in het buitenland en co-maker van de docufilm 'Die Berkel' met de Duitse Anna Schlottbohm. "Het idee voor de docufilm ontstond al in 2013. Ik vroeg mij toen af wat de gevolgen zouden zijn voor het landschap en het sociale en culturele leven als de nieuwe weg er zou komen. Toen de beslissing omtrent de aanleg in 2015 werd genomen, heb ik alle video- en noaberclubs tussen Groenlo en Enschede benaderd met de vraag of ze wilden meewerken aan het in beeld brengen van het gehele project. Binnen 14 dagen had ik alle toezeggingen. Ik had wel een voorwaarde gesteld, het moest voor eigen rekening, risico en plezier zijn, er was immers geen budget voor. Er hebben 25 man aan meegewerkt. Zij hebben al hun geschoten materiaal centraal naar de Videoclub Berkelland gestuurd, waar het is gemonteerd. We hebben geluk gehad dat Needenaar Ton Kraaijenvanger de montage wilde doen. Hij is een van de beste op dit gebied en heeft al vele (internationale) prijzen gewonnen met zijn eigen docufilms. Het resultaat is vele honderden uren film, waarvan uiteindelijk zo'n twee uur overblijft. Het enige wat nog moet worden opgenomen zijn de productie van de verkeersborden, de belijning, het plaatsen van de verlichting en de officiële oplevering. De verwachting is dat we een dag na de opening van de weg helemaal klaar zijn. Dan hebben we een uniek tijdsbeeld dat de impact van de nieuwe weg in al zijn facetten laat zien. Met opzet hebben we zoveel mogelijk cijfers weggelaten. Als je geen referentiekader voor bijvoorbeeld een miljoen kub beton hebt, dan heeft die informatie ook geen meerwaarde. Ik wil tenslotte nog zeggen, dat we volledige en enthousiaste medewerking hebben gehad van alle betrokken, zowel de bouwers als de politiek."

De nieuwe N18 autoweg doorsnijdt het eeuwenoude landschap als een kronkelige asfaltslang en de tijd zal uitwijzen hoe erover geoordeeld wordt. Feit is wel dat het de bereikbaarheid van de Achterhoek ten goede komt. Ook Kootstra is een voorstander van de bereikbaarheid, zij het hij van mening is dat deze bereikbaarheid vooral het bedrijfsleven en de forensen voordeel biedt en minder de gewone verkeersdeelnemer. Er kleven ook negatieve effecten aan de aanleg. Veel vastgoed, waaronder ook boerderijen die al eeuwenlang familiebezit waren, is onteigend. Verder zijn er talloze toeristische fiets- en wandelpaden doorsneden die daardoor opnieuw uitgezet en in kaart moeten worden gebracht, inclusief bijbehorende bewegwijzering. Ook zijn straten tot twee keer toe doorsneden, zoals de Stokkersweg tussen Neede en Eibergen. Saillant detail in deze is dat het eerste gedeelte van de Stokkersweg vanaf Neede nu Biezebeekweg – voorheen Stokkersweg- heet. Misschien had de naam Stokkersweg beter gehandhaafd kunnen worden nu blijkt dat er sinds een jaar een familie Stokkers woont. Overigens is de verbinding tussen Eibergen en Neede langs deze route ook in de toekomst gegarandeerd, zij het dat de weg iets verderop aansluit op de Eibergseweg (N823). Verkeer richting Neede moet dan over de N823 heen. Ook het buurtschap Hupsel is doorsneden, wat het gemeenschapsgevoel heeft aangetast. Natuurlijk zijn er ook positieve en opvallende zaken. Een ervan is de komst van een nieuwe, snelle busverbinding door Arriva tussen Groenlo en Enschede. Er komt een nieuw busstation in Groenlo en een overstapplek bij het oude Danspaleis aan de Haaksbergseweg. Verder heeft Boekelo nu de grootste faunatunnel met een onderdoorgangbreedte van 12 meter. De tijdelijk bouwverkeerswegen hebben het dagelijkse, lokale verkeer zeer ontlast. Voor de firma Janson bridging, die de tijdelijke bruggen/overspanningen verhuurt, is het zelfs de grootste binnenlandse order ooit geweest, met zo'n 24 bruggen. In Groenlo is de loop van de Slinge verlegd omdat deze haaks onder de nieuwe brug door moest. Tenslotte, het meeste beton is naar de 'kunstwerken' gegaan, zoals bruggen en viaducten. Een ervan geldt het viaduct voor de Museum Buurtspoorweg uit Haaksbergen die nu dus straks ook over de N18 rijdt!

Reageer als eerste
Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten