Oosthof dierenartsen spreken Commissie Bestuur en Ruimte toe

BERKELLAND - "Geachte Commissie Bestuur en Ruimte, u staat nu voor de uitdaging het geurbeleid te herijken en het plussenbeleid lokaal invulling te geven". Met deze openingszin spraken vertegenwoordigers van Oosthof dierenartsen in Eibergen dinsdag de Commissie Bestuur en Ruime van de gemeente Berkelland toe. Doel was de commissie ervan te overtuigen om de dialoog aan te gaan met alle stakeholders, belanghebbenden, in het buitengebied. Hun bezorgdheid geldt de beperkte groeikansen voor de intensieve veehouderij, voornamelijk als gevolg van de gemeentelijke bouwrestricties voor nieuwe stallen.

Met de slogan 'Hand aan de ploeg en blik vooruit, geef ruimte aan een vitale veehouderij', drongen zij aan op eerlijke groeikansen voor de sector. Vooral nieuwbouw van moderne stallen zorgt voor een verbeterd klimaat met betrekking tot geurbelasting, dierenwelzijn, welzijn van de boer en werkgelegenheid. Als onderbouwing haalden ze enkele quotes uit Elsevier aan. Daarin werd gesteld dat niet de grootte van de stal, maar de gebruikte techniek bepaalt hoe dier- en milieuvriendelijk een stal is. Een ander belangrijk argument was de werkgelegenheid. Elke veehouder zorgt voor zes extra banen om hem heen, in de voederindustrie, bankensector et cetera. Daarnaast moeten de kinderen ook de kans krijgen om het ouderlijk bedrijf over te nemen. Zeker in een tijd van vergrijzing is het belangrijk om de economie op peil te houden.
De provincie heeft vorig jaar maart het plussenbeleid al goedgekeurd, wat betekent dat de veehouderij een inhaalslag op kwaliteit kan maken. In de gemeente Nederweert, ook een plattelandsgemeente, heeft een door de gemeente ingestelde Raad van Inspiratie de opdracht gekregen om een nieuw gemeenschappelijk beeld voor het buitengebied te formuleren. De insteek daar is het bereiken van consensus tussen alle belanghebbenden, waaronder agrariërs, LTO, Staatsbosbeheer, vogelwerkgroep, waterschap en rundveehouderij. Dat nu werd ook voor Berkelland bepleit, zodat er straks met onderbouwde argumentatie een voor iedereen aanvaardbaar besluit wordt genomen. De intensieve veehouderij vormt geen bedreiging en moet vitaal blijven, zo vonden de vertegenwoordigers.

Reageer als eerste
Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten