Leo Morren, lijsttrekker GroenLinks. Foto: Rob Stevens
Leo Morren, lijsttrekker GroenLinks. Foto: Rob Stevens

GroenLinks wilmeest linkse, meest duurzame en meest sociale college ooit

BERKELLAND - Leo Morren is de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor GroenLinks. GroenLinks begon in 2005 in de raad van Berkelland met één zetel, de laatste twee raadsperiodes waren dat twee zetels. De huidige lijsttrekker Stefan Nijhuis houdt er mee op (in verband met een nieuwe baan R.S.), evenals de nummer twee in de raad Paul Knuvers.

Door Rob Stevens

Leo: "Er gaat in één klap dus veel raadservaring en dossierkennis verloren. Dat zullen de nieuwkomers moeten opvangen. Maar zowel Stefan als Paul zullen gelukkig op de achtergrond beschikbaar blijven. Sterker, we mikken er op na de komende verkiezingen deel uit te kunnen gaan maken van de nieuwe coalitie. Stefan Nijhuis heeft al te kennen gegeven wel als wethouderskandidaat voor GroenLinks beschikbaar te zijn. Het lijsttrekkerschap voelt voor mij natuurlijk aan. Ik ben mijn hele leven al in politiek geïnteresseerd en sinds twee jaar ben ik lid van GroenLinks. We hebben nu twee zetels in de raad, dankzij een restzetel als gevolg van een lijstverbinding met de PvdA. We denken nu met minimaal drie zetels in de raad te komen. Ik merk dat de partij minder elitair wordt, minder belerend hoe het moet. Samenwerking met ander partijen komt dan makkelijker in zicht. De samenleving verandert, ik zoek naar andere vriendelijker manieren van omgang met elkaar. We zoeken nu meer naar overeenkomsten dan verschillen. Programmatisch liggen we dicht tegen de PvdA aan, alhoewel dat toch wel een ander publiek is."

"Voor de komende periode hebben we twee duidelijke speerpunten. We willen in de eerste plaats werk maken van het afvalbeleid. Daar is in commissies en de raad al zolang over gediscussieerd en nog steeds verandert er niets wezenlijks." Leo haalt een Volkskrant van een paar weken geleden uit zijn tas en slaat een artikel open. "België loopt voorop als het gaat om afvalscheiding en de geringe hoeveelheid restafval per persoon, wat wij hier in de grijze container gooien. Ze werken daar met gekleurde kunststof zakken, elk type afval heeft een eigen kleur. Heel simpel en ook makkelijk uit te breiden. Die zakken moet je kopen. Die voor restafval is het duurst. Het systeem in België is een voorbeeld dat de vervuiler betaalt. Dat principe wil Groen Links ook hanteren. Ik wil mensen proberen te verleiden tot ander gedrag en ze daarvoor belonen. Ons tweede speerpunt wordt de aandacht voor de groep twintig- tot veertigjarigen in onze gemeente.  Die is belangrijk en moeten we zien te verleiden hier te blijven en/of  komen wonen. Dat betekent dat we ons op leefbaarheid moeten focussen. Goed onderwijs, goed openbaar vervoer, starterswoningen en werkgelegenheid. Misschien zijn 'Tiny houses' als betaalbare starterswoningen en een hbo-opleiding voor verpleegkundigen in de Achterhoek dan goede aandachtspunten. Het aantrekkelijk maken van de leefbaarheid hier is wel iets waar je met alle partijen de schouders onder zult moet zetten. Dat kan GroenLinks niet alleen."

Leo benadrukt dat je als coalitiepartij natuurlijk wel meer in de melk hebt te brokkelen. De partij zoekt uitdrukkelijk meer naar samenwerking dan in het verleden. En die mogelijkheden zijn er volgens Leo. Hij roept Han Boer van D'66 in dat licht op kleur te bekennen en samen met GroenLinks het groene hart te vormen van het meest linkse, meest duurzame en meest sociale college dat Berkelland ooit heeft gehad. Berkelland heeft de afgelopen jaren offers gebracht, een aantal voorzieningen zijn geprivatiseerd. De VVD zet in op OZB-verlaging. GroenLinks is daar niet voor. GroenLinks wil geld 'dat over is' liever besteden aan een korting op de afvalstoffenheffing, zo profiteert iedereen ervan. En de partij zet in op duurzaamheid, een plaatje waar bijvoorbeeld de bouw van megastallen niet in past.

"De gemeenteraad is een lekendemocratie", zegt Leo Morren. Berkelland heeft volgens hem geen vechtraad. Dat bevalt hem wel. Er wordt wel scherp gediscussieerd. "We moeten ons niet tegenover de burger plaatsen, maar ernaast. Wat hem de afgelopen periode het meest heeft gefrustreerd is dat er bestuurlijk geen stappen zijn gemaakt met het afvalstoffenbeleid. Iedereen heeft een mening, wil min of meer hetzelfde, en toch komen we er samen niet uit. De verduurzaming van Berkelland kan ook sneller. Met een paar windmolens zet je al grote stappen volgens Morren. Die zouden net als in Deventer langs de A1 hier heel goed langs de nieuw N18 kunnen staan. En compenseer dan eventueel huishoudens die er last van hebben."

Begin april treedt de nieuwe raad aan. Dan beginnen ook de college-onderhandelingen. Hij is blij met een sterke fractie achter zich. Hij heeft er zin in en zal het, net als zijn voorganger, op zijn eigen manier doen. Leo Morren: "GroenLinks is er klaar voor en wil mee doen."


Meer berichten