'Het gat van Eibergen'

EIBERGEN - Al jaren ontsiert aan de Hagemanstraat een groot braak liggend terrein dit deel van het van het winkelcentrum van Eibergen. Het terrein ligt er in afwachting van de komst van een Lidl-vestiging. Vastgoedontwikkelaar Ten Brinke heeft in 2015 bij de gemeente Berkelland hiervoor een vergunning aangevraagd. Ook de panden 123 PC Center en Pizzeria Grilroom Napoli aan de J.W. Hagemanstraat zijn aangekocht om de inrit en het parkeren mogelijk te maken.

Door Rob Stevens

Er zijn bezwaren ingediend tegen deze plannen. Onder meer door supersmarktondernemers in Eibergen. De bezwaren hebben betrekking op de verkeersveiligheid en de geplande plaatsing van een reclamemast. De commissie bezwaarschriften van de gemeente heeft een advies uitgebracht over de verleende vergunning en de ingediende bezwaren. Hun uitspraak: 'De vergunning blijft in stand, er is geen reden de plannen aan te passen.' De omgevingsvergunning blijft in stand. Wel wordt de geplande plek van een Lidl-reclamezuil verplaatst.' Het wachten is nu op afronding van de beroepsprocedure bij de Raad van State.

Meer berichten