Van links naar rechts: Jubilaris Mieke Spoor, scheidend vrijwilligster Joke Temmink, Gerda Olthof hoofd activiteiten commissie. Foto: PR
Van links naar rechts: Jubilaris Mieke Spoor, scheidend vrijwilligster Joke Temmink, Gerda Olthof hoofd activiteiten commissie. Foto: PR

Vrijwilligsters Zonnebloem in het zonnetje gezet

EIBERGEN - Tijdens de jaarvergadering van de Zonnebloem, afdeling Eibergen werd Mieke Spoor gehuldigd, omdat ze 10 jaar als vrijwilligster verbonden was bij deze vereniging. Door Vincent Elferink, de voorzitter van de regio Oost-Achterhoek, werd de jubilaris een zilveren insigne opgespeld, vergezeld van een mooie toespraak en een bijbehorend fleurig boeket.

Mieke Spoor heeft vele jaren de commissie geleid, die verantwoordelijk was voor de activiteiten van deze afdeling en zij werd geprezen om haar creativiteit en organisatietalent. Na 10 jaar droeg zij het stokje over aan Gerda Olthof, die samen met de vrijwillig(st)ers Marijke Wessels en Paul Hoffman alle activiteiten voor de komende jaren zullen gaan organiseren. Deze nieuwe activiteitencommissie, opererende onder de naam de 'Zonnewijzers' zit vol frisse ideeën. Zij willen ook door middel van een enquête erachter zien te komen, waar de Zonnebloemgasten behoefte aan hebben. Alle Zonnebloemgasten uit Eibergen ontvangen één dezer dagen een enquêteformulier, waar zij hun wensen, behoeftes, mogelijkheden en beperkingen op aan kunnen geven. Na inventarisatie van deze nieuwe gegevens en rekening houdend met de wensen van de gasten zal het nieuwe team haar plannen uitwerken voor de komende jaren. Alle activiteiten zoals nu genoemd in het activiteiten programmaboekje 2018 zullen dit jaar onveranderd doorgang vinden.
Deze wisseling heeft weliswaar consequenties voor het huidige bestuur. Gerda Olthof zat aanvankelijk als hoofd bezoekwerk en later als secretaris al negen jaar in het bestuur van de Zonnebloem en was toe aan een nieuwe uitdaging. De afdeling is nu naarstig op zoek naar een secretaris – man of vrouw-, die de plaats van Gerda wil innemen en het huidige team wil komen versterken. Wie belangstelling heeft voor deze functie, kan contact opnemen met de voorzitter Frieda van Enk, tel.: 0545 – 47 78 15 of stuur een mail naar: zonnebloemeibergen@live.nl. Ook voor hand- en spandiensten voor allerlei activiteiten, die de komende tijd georganiseerd moeten worden, bezoekwerk of andere taken zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Want helaas werd er op dezelfde avond ook afscheid genomen van Joke Temmink, die om gezondheidsredenen na 27 jaar met pijn in haar hart haar vrijwilligerswerk moest opgeven. Jarenlang heeft zij zich ingezet voor de Zonnebloem en bezocht trouw haar gasten en zat vele jaren als penningmeester in het bestuur. Als blijk van waardering en dank voor hun inzet werden deze drie dames in de bloemetjes gezet.

Meer berichten