Marina Stel wordt welkom geheten door de burgemeester. Foto: Jaime Lebbink
Marina Stel wordt welkom geheten door de burgemeester. Foto: Jaime Lebbink

Marina Stel plaatsvervangend griffier

BERKELLAND - Marina Stel is dinsdag tijdens de raadsvergadering benoemd tot plaatsvervangend griffier. Martin Bouwmeester gaf namens de werkgeverscommissie en het presidium van de gemeenteraad een korte toelichting op het proces dat vooraf ging aan haar benoeming. Er is namelijk eerst door een onderzoeksbureau onderzoek verricht of de huidige griffie nog wel aansluit bij de uitdagingen waar Berkelland voor staat en de veranderde werkwijze van de raad met haar nieuwe werk- en vergadervormen. Uit het onderzoek kwam als resultaat naar voren dat uitbreiding van de griffie met een raadsadviseur en secretaris van de nieuw te vormen rekenkamercommissie wenselijk is. De burgemeester eindigde de procedure met het afnemen van de belofte. Joost van Oostrum: "Marina, de raad was unaniem in haar voorstel u te benoemen als plaatsvervangend griffier. Maar dat is pas een feit nadat u de belofte heeft afgelegd." Na de belofte en overhandiging van een bloemetje nodigde hij de raadsleden vervolgens uit "Te gaan staan en, voor zover mogelijk, met gesloten jasje Marina Stel te feliciteren met haar benoeming in deze voor de raad in het democratische proces zo belangrijke ondersteunende functie." De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. De kern van de functie van de griffier bestaat uit het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad, de raadsleden, de raadscommissies en de raadsfracties bij hun taken.

reageer als eerste
Meer berichten