VIT zoekt vrijwillige coördinator

BERKELLAND - VIT-hulp bij mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Berkelland door het inzetten van vrijwilligers. Voor de begeleiding en coördinatie van dit vrijwilligerswerk is VIT op zoek naar een vrijwillige coördinator.

Door de inzet van een vrijwilliger heeft een mantelzorger even tijd voor zichzelf. De taak van de vrijwilliger is vooral gericht op het bieden van gezelschap thuis of bij activiteiten. De vrijwilliger is geschoold en krijgt met regelmaat relevante cursussen en scholing aangeboden. De ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers is in handen van vrijwillige coördinatoren die daarbij ondersteund worden door de consulent van VIT. Voor de gemeente Berkelland is VIT op zoek naar een enthousiaste vrijwillige coördinator.

Als vrijwillige coördinator regelt en voert men intakegesprekken met vrijwilligers en hulpvragers en verzorgt men de 'matching': het bij elkaar brengen van vrijwilliger en hulpvrager. Men biedt ondersteuning en begeleiding aan de vrijwilligers en werkt hierbij nauw samen met een andere vrijwillige coördinator en met de mantelzorgconsulent.

Wie een aantal uren per week beschikbaar is voor dit werk, en wie woont in de gemeente Berkelland en goed met mensen kan omgaan, is wellicht de geschikte persoon voor dit vrijwilligerswerk. het levert veel op: waardering van vrijwilligers en hulpvragers, nieuwe 'vrijwillige' collega's, mooie ervaringen én men leert nieuwe dingen. VIT zorgt er namelijk voor dat men goed voorbereid aan de slag gaat. Naast collegiale en professionele ondersteuning kan men met regelmaat deelnemen aan gratis cursussen en themabijeenkomsten. Vanzelfsprekend worden de onkosten vergoed.

Geïnteresseerden, of wie wat meer informatie wil, kan contact opnemen. Ook wie geïnteresseerd is in het reguliere vrijwilligerswerk, kan contact zoeken; er zijn altijd vrijwilligers nodig! VIT is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur op tel. 0544-820000 of via e-mail info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Meer berichten