Hergert Menkhorst spreekt de eerste groep examenkandidaten toe. Foto: Rob Stevens
Hergert Menkhorst spreekt de eerste groep examenkandidaten toe. Foto: Rob Stevens

Sirene als startschot verkeersexamen

EIBERGEN - Dees Beugelink en Boet Bezoen, beiden van groep zeven van de Menno ter Braakschool in Eibergen, mogen woensdag 11 april om kwart voor negen 's ochtends als eersten vertrekken voor hun verkeersexamen georganiseerd door de afdeling Eibergen van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Met de startnummers 1 en 2. Het alfabet heeft hen die eer toebedeeld. Hergert Menkhorst, wijkagent in Eibergen, zorgt voor het nodige cachet die ochtend. Hij wenst alle deelnemers succes en lost het startschot voor het verkeersexamen door de blauwe zwaailichten van de politieauto en de sirene voor korte tijd in werking te zetten. Een hels kabaal op de vroege ochtend. Het is zijn vijfde keer dat hij bij de start van het examen aanwezig is. Het geeft de leerlingen een gevoel van urgentie.

Door Rob Stevens

Na Dees en Boet volgen die ochtend nog 276 leerlingen die opgaan voor dit examen van Veilig Verkeer Nederland. Om de minuut vertrekt een tweetal fietsers. Op school is al eerder het theoretisch examen afgenomen. Alle leerlingen fietsen de examenroute gehuld in opvallende oranje hesjes met daarop hun examennummer en de opdruk 'Praktisch Verkeersexamen'. Op de route wordt twee keer de drukke N18 gepasseerd. Dat zijn de punten waar tweetallen zich groeperen voor de verkeerslichten. De route neemt gemiddeld zo'n twintig minuten in beslag. Op zeventien posten controleren zestig ouders of de leerlingen alles wel volgens de verkeersregels doen.

Iedereen kent het aloude vertrouwde beeld van ouders op campingstoeltjes en kinderen die nauwgezet hun route kiezen en afleggen in het dorp. Jan Morrenhof van VVN afdeling Eibergen vertelt dat ze de dag ervoor de examenroute al zichtbaar hebben gemaakt met gele pijltjes en dat sommige ouders die avond hebben gebruikt om het examen met hun kind te oefenen. Het verkeersexamen leeft.

Het examen wordt om het jaar georganiseerd voor de groepen zeven en acht van alle basisscholen. De organisatie is deze ochtend in handen van de afdeling Eibergen van het VVN. Om het VVN theoretisch Verkeersexamen goed te kunnen maken, moeten de leerlingen een aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken goed onder de knie hebben. Alle afspraken zijn geformuleerd in termen van het verkeersgedrag voor het kind in de rol van voetganger en fietser. Ook is er een overzicht van de verkeersborden waarvan de kinderen moeten weten wat ze moeten doen als ze die tegenkomen onderweg. Voor iedere leerling die slaagt, is er een verkeersdiploma. Hierop staat het resultaat van het VVN theoretisch en praktisch Verkeersexamen vermeld. Veilig Verkeer Nederland organiseert al meer dan 85 jaar het VVN Verkeersexamen.

Alle deelnemers in Eibergen zijn geslaagd voor het praktijkdeel van het examen. Hans Bosua van VVN Eibergen heeft nog wel wat opmerkingen. Er kan nóg beter worden opgelet bij zijwegen en kruisingen. Hij beveelt aan goed naar links en rechts te kijken. Respecteer voetgangersgebieden, stap van de fiets af. En wees ook niet té voorzichtig, geef niet alle verkeer van links voor de zekerheid maar voorrang. De scholen krijgen nu de resultaten van het praktijkexamen opgestuurd. Samen met de resultaten van het op school afgenomen theoretisch examen bepaalt dat de einduitslag.

Meer berichten