Adviseur Jaap Jonk presenteert resultaat onderzoek

BERKELLAND - Op de gemeentelijke website is het advies te vinden dat verkenner Jaap Jonk na twee verkennende gespreksrondes aan de gemeenteraad van Berkelland heeft uitgebracht voor de coalitiesamenstelling. Verkenner Jonk adviseert om CDA, GB en VVD met elkaar in gesprek te laten gaan voor het vormen van een nieuwe coalitie.

De grote afwezige hierbij is D66. Hiervoor in de plaats komt de VVD. In een interview geeft Han Boer te kennen dit jammer te vinden: "Aangezien D66 qua grootte de derde partij van Berkelland is. Een combinatie met D66 zou een groot draagvlak in de samenleving hebben. Aan de andere kant, als partijen een andere keuze maken, dan hebben wij daar respect voor en wensen wij ze veel succes en in dit geval zelfs sterkte."

Na de verkiezingen van 21 maart heeft het CDA als grootste partij het initiatief genomen in de coalitievorming. Omdat er veel mogelijkheden waren is Jaap Jonk gevraagd als verkenner twee gespreksrondes te houden. Een eerste verkennende ronde en vervolgens een tweede ronde om te bespreken welke beoogde coalitiepartners het best kunnen samenwerken.
Als snel vielen OBL en de PvdA af. Beide partijen leden stemmenverlies bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voor GroenLinks gold dat niet. Maar een combinatie met GL zou volgens Jonk toch niet de beste coalitie voor Berkelland opleveren. De partij verschilt beleidsinhoudelijk het meest van alle andere partijen en zou getalsmatig de krapste meerderheid opleveren. Dus GroenLinks viel ook af.

Alle partijen zijn van mening dat het CDA in ieder geval deel moet uitmaken van de coalitie. Partijen hebben een wisselend beeld van hoe die coalitie er uit zou moeten zien. Beleidsinhoudelijk zijn er geen grote verschillen tussen de andere vier partijen. Er werden geen echte 'breekpunten' genoemd. Allen willen veel aandacht voor een ruimer flexibel woonbeleid en zien het belang van het bestemmingsplan buitengebied. Bij het laatste leidt het geurbeleid tot verschil van inzicht. En alle partijen willen aandacht voor leefbaarheid in de kernen en zien het belang van klimaat- en energiebeleid.

Een combinatie van vier de partijen zou volgens Jonk goed denkbaar zijn. Maar dat houdt in dat het college groter wordt. Zowel in FTE's als in personen, een ontwikkeling die hij niet gewenst acht. Het CDA wil in de omvang van het college niet 'kruidenieren'. De VVD wil een zo beperkt mogelijk college. Daarom moest er van deze vier dus één partij afvallen. De meeste partijen zien veel werk voor het nieuwe college en gaan uit van vier full time wethouders, waarvan twee van CDA huize. Alleen de VVD is hierin uitgesproken terughoudend en ziet graag een zo klein mogelijk college.

Uitgaande van het CDA is het programmatisch én vanwege de verkiezingsuitslag volgens Jonk het meest logisch om de VVD mee te laten doen. Inhoudelijk zijn er alleen nuanceverschillen met het CDA. De bestuurlijke samenwerking tussen CDA en VVD heeft een goede traditie. Wat betreft het draagvlak in de raad en samenleving krijgt GB uiteindelijk de voorkeur boven D66. GB (vijf zetels) heeft in de verkiezingen gewonnen en D66 (vier zetels) verloren.
Als verkenner geeft Jaap Jonk daarom het advies aan CDA, GB en VVD om met elkaar in gesprek te gaan over een nieuw te vormen college.

Meer berichten