Taskforce Buitengebied. Henk Voortman, Diane Kuenen, wethouder Patricia Hoytink-Roubos en René Klein Gunnewiek. De drie vertegenwoordigden de taskforce, die uit negen mensen bestond. Foto: PR
Taskforce Buitengebied. Henk Voortman, Diane Kuenen, wethouder Patricia Hoytink-Roubos en René Klein Gunnewiek. De drie vertegenwoordigden de taskforce, die uit negen mensen bestond. Foto: PR

Aanbevelingen van Taskforce Buitengebied overgenomen

BERKELLAND - 'Laat zien waar vrijkomende agrarische bebouwing is in Berkelland. Maak vaart met het saneren van asbest op daken en regel hiervoor vanaf 2018 leningen voor eigenaren van agrarische panden. Draag bij aan ruimtelijke kwaliteit door sloop gesubsidieerd mogelijk te blijven maken en door de oprichting van een sloopfonds. Maak duuzame energie mogelijk in het buitengebied. Breng de woonbehoeftes in het buitengebied in beeld en geef ruimte aan experimenten en initiatieven. Maak woningsplitsing weer mogelijk.' Het is een greep uit de aanbevelingen en adviezen die de Taskforce Buitengebied van de gemeente Berkelland heeft gedaan aan het College van Burgemeester en Wethouders. Andere aanbevelingen: haal meer nieuwe bedrijven naar Berkelland en blijf providers benaderen om 'witte vlekken' op telecommunicatiegebied in te vullen. Verbind de toeristische trekkers met de kernen en stimuleer regelingen voor het behoud van landschap.

Het college neemt de aanbevelingen en adviezen grotendeels over en pakt ze verder op met een uitvoeringsprogramma. "Al in 2018 zullen hiervan resultaten te zien zijn", zo zegt wethouder Patricia Hoytink-Roubos, die als voorzitter van de taskforce optrad. "We zijn blij met de concrete aanbevelingen van de taskforce. Het is een gezamenlijke opgave om een vitaal buitengebied in Berkelland te behouden en te versterken."

Start
ln juni 2016 is bij een brainstormavond over de toekomst van het buitengebied de Taskforce Buitengebied ingesteld. ln deze taskforce zitten met name actieve en betrokken inwoners van Berkelland. Tijdens een aantal bijeenkomsten is van gedachten gewisseld over oplossingsrichtingen voor de opgaven in het buitengebied van Berkelland. De taskforce heeft alle aanbevelingen in de vorm van een adviesdocument verzameld en aangeboden aan het college.
Van elk thema is een lijst gemaakt van 'tops' (projecten die de gemeente al heeft opgestart of kan starten) en een kolom met 'to do': advies om zaken in de komende tijd op te pakken.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten