De vier nieuwe wethouders van Berkelland: (vlnr) Patricia Hoytink-Roubos, Gerjan Teselink, Anjo Bosman en Marijke van Haaren. Foto: Rob Weeber
De vier nieuwe wethouders van Berkelland: (vlnr) Patricia Hoytink-Roubos, Gerjan Teselink, Anjo Bosman en Marijke van Haaren. Foto: Rob Weeber

Nieuw coalitieakkoord in Berkelland

Coalitie begroot dertig miljoen investeringsbedrag

BERKELLAND - Het CDA, Gemeentebelangen Berkelland en de VVD zullen de komende vier jaar deel uitmaken van het college van B&W van Berkelland. Dinsdag 8 mei werd het nieuwe coalitieakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd met als klinkend motto: 'Samen investeren in Berkelland'. Het motto zegt precies waar het de nieuwe coalitie om te doen is, het wil de samenleving vooropstellen. Tezamen met de raad wil de coalitie ruimte geven voor een samenleving waarin met alle betrokkenen wordt samengewerkt om Berkelland tot een fijne, gezonde en vooral ook duurzame leefomgeving te maken. De inwoner komt meer centraal te staan en krijgt ruimte voor eigen initiatieven, ondersteund door raad en college. Het woord investeren betekent letterlijk investeren. De nieuwe coalitie wil de komende vier jaar de lasten verlichten voor de inwoners en budgetten vrijmaken voor een breed pallet aan investeringen.

Door Rob Weeber

Het akkoord, dat slechts op hoofdlijnen is uitgewerkt en daarmee ruimte biedt voor de raadsagenda, werd gepresenteerd door informateur/formateur Dick van Hemmen (CDA), oud-burgemeester van Nunspeet. Hij wees in zijn presentatie op het zeer prettige en constructieve traject dat aan het tot stand komen van de nieuwe coalitie voorafging. Duidelijk was dat de drie partijen de wil hadden om er samen uit te komen. Het investeringsprogramma van de nieuwe coalitie noemde hij 'stevig'. Onder meer wordt 5 miljoen voor transitie woningen uitgetrokken, 4,5 miljoen voor lastenverlichting, 5 miljoen voor duurzaamheid, 4 miljoen voor vitale winkelcentra en 3,5 miljoen voor transformaties binnen het sociale domein. Van Hemmen gaf heel duidelijk aan dat het doel vastligt, maar er wel degelijk ruimte voor de raad blijft om met de inhoud aan de slag te gaan. Inhoudelijk betreft het akkoord vijf centrale thema's die op hoofdlijnen zijn ingevuld: De Samenleving voorop, Plezierig wonen en leven: houden zo!, Vitaal platteland: ruimte voor ontwikkeling!, Zorg voor wie het nodig heeft en Economie en duurzaamheid. Het eerste thema gaat vooral over (investerings-)ruimte bieden voor veranderingen in de samenleving. De nieuwe wethouders krijgen allemaal hun eigen aandachtsgebied (kernen) waarvoor ze het aanspreekpunt in de breedte worden. Om Berkelland een aantrekkelijke woongemeente te laten blijven, moeten er voorwaarden geschapen worden die bijvoorbeeld leegstand tegengaan en die inspelen op de (komende) demografische veranderingen. Vitaal platteland gaat ervan uit dat ook ondernemers in het buitengebied een renderende onderneming kunnen hebben. Daarnaast moet het platteland van Berkelland een fijne plek blijven om te wonen en te recreëren. Zorg voor wie zorg nodig heeft, is het vervolgprogramma op de reeds eerder ingezette lijn. Niet alles is mogelijk, maar het zorgniveau in Berkelland wordt naar een hoger plan getild. Economie en duurzaamheid tenslotte gaat onder meer over innovatie en de ambitie om Berkelland in 2030 energie-neutraal te krijgen. Deze doelstelling uit de vorige coalitie blijft dus overeind staan.
Na de presentatie van Van Hemmen konden de vier beoogde wethouders zich voorstellen. Zij worden in de raadsvergadering van 15 mei benoemd. Voor het CDA blijven Marijke van Haaren en Patricia Hoytink-Roubos op hun plek. Van Haaren krijgt in haar portefeuille Zorg, Bestemmingsplan, Natuur- en plattelandsleven. Hoytink-Roubos krijgt Wonen, Omgevingswet, Ruimtelijke ordening en Vitaal platteland. Wethouder Joke Pot van Gemeentebelangen Berkelland wordt opgevolgd door fractievoorzitter Anjo Bosman. Bosman krijgt in haar portefeuille Leefbaarheid, Onderwijs, Sport, Kunst en cultuur, Toerisme en recreatie. Voor het CDA neemt Gerjan Teselink uit Eibergen de stoel in. Hij krijgt Economie en duurzaamheid, Participatiewet en Financiën in zijn portefeuille.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten