Berkellands nieuwe college bijeen. Foto: Rob Stevens
Berkellands nieuwe college bijeen. Foto: Rob Stevens

'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!'

Wethouders van Berkelland geïnstalleerd

Door Rob Stevens

BORCULO - Dinsdag zijn de wethouders van Berkelland geïnstalleerd. Het viertal bestaat uit Gerjan Teselink (VVD), Anjo Bosman (GB), Marijke van Haaren (CDA) en Patricia Hoytink (CDA). Teselink en Bosman zijn nieuw. Van Haaren en Hoytink maakten de afgelopen periode ook al deel uit van de coalitie. Het kwartet gaat aan de slag op basis van het coalitieakkoord met de titel 'Samen investeren in Berkelland'.

Het wethouderschap wordt een fulltime job. Waar de vier wethouders in de vorige coalitie samen 3,3 fulltime-equivalent (Fte) besloegen is dat nu uitgebreid naar 4,0 Fte. Voor de PvdA, D66 en Ondernemend Berkelland aanleiding een amendement in te dienen. Betsy Wormgoor van de PvdA had niet de indruk dat de capaciteit van de vorige coalitie niet voldeed en zag daarom, gezien de inhoud van het nieuwe coalitieakkoord, geen reden in om het aantal Fte's voor deze periode uit te breiden. Het coalitieakkoord ademt volgens haar zelfs de sfeer dat inwoners en ondernemers zelf meer in de melk te brokkelen krijgen en dat daarom minder regie en bestuur nodig is. En ook uit maatschappelijk oogpunt is het van belang de kosten van het dagelijks bestuur zo laag mogelijk te houden. Een tijdbestedingsnorm van 87,5 procent zou volgens het ingediende amendement voor de vier wethouders dan ook voldoende zijn.
Het amendement kreeg alleen steun van GroenLinks. Een meerderheid, de coalitiepartijen CDA, VVD en Gemeentebelangen, stemde tegen het amendement. Vervolgens werd gestemd over de benoeming van de vier wethouders. Elk van hen kreeg zeventien voorstemmen en acht blanco stemmen (er waren 25 raadsleden aanwezig). Daarop verzocht burgemeester Joost van Oostrum publiek en raadsleden te gaan staan en de jasjes dicht te knopen voor de installatie en aflegging van de eed.
Een wethouder moet op grond van artikel 41a van de Gemeentewet de volgende eed afleggen: "Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen." Vier maal was het antwoord: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten