De Hummelsweide met trapveldje en speeltuintje (l.). Foto: Rob Stevens
De Hummelsweide met trapveldje en speeltuintje (l.). Foto: Rob Stevens

Bewoners ´Op de Bleek´ voelen zich miskend

Algemeen

De burger staat centraal voor de gemeente.

Door Rob Stevens

EIBERGEN - Burgers worden steeds nauwer betrokken bij het ontwikkelen van beleid, de gemeente faciliteert. Althans dat is het geluid dat de bewindslieden steeds laten horen. Niet iedere burger is het daar echter mee eens. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week uiten bewoners van de wijk Op de Bleek in Eibergen in ieder geval hun ongenoegen daarover.

Maarten Teutelink, Edwin te Nahuis en Niels Voortman maken dinsdagavond gebruik van de mogelijkheid raadslieden toe te spreken. Zij betogen dat de wijk tijdens inloopavonden over het ontwerp bestemmingsplan is voorgespiegeld dat het perceel bij het ketelhuis midden in de wijk, Hummelsweide, ´groen´ zou blijven. Er is voor bewoners dus geen enkele reden zienswijzen in te dienen op het bestemmingsplan. Men is immers tevreden over het speeltuintje en trapveld op dit groene perceel, midden in de wijk. Precies zoals het op de website van bouwondernemer ter Steege staat: 'Wonen in de kindvriendelijke wijk Op de Bleek. Wonen tussen groen en water.' Als de reactietermijn voor het ontwerp bestemmingsplan verstrijkt, blijken er echter afspraken te zijn gemaakt met de projectontwikkelaar over het bouwen van woningen op die plek.

Tijdens de raadsvergaderingen vinden de insprekers bijval van de oppositiepartijen die de coalitie ervan betichten hun oren te veel naar die van de projectontwikkelaar te laten hangen. Uit angst voor een eventuele schadeclaim. Hans Pelle van de PvdA: "De buurt had bij de planontwikkeling betrokken moeten worden. Zeker nadat er met Ter Steege een deal was gesloten over de bouw van zeven woningen op de Hummelsweide." Hij acht de kans op toekenning van een schadeclaim door burgers groot. Han Boer van D66 spreekt van een eenzijdige afweging van belangen. Andra Weg van GroenLinks wijst erop dat partijen voor de verkiezingen nog goede sier maakten met 'Hoe serieus ze de burger wel niet nemen'. Volgens haar is het een juridisch verplichting dat burgers opnieuw de kans krijgen een zienswijze in te dienen. Als er in het bestemmingsplan ten opzichte van de versie die voor hen ter inzage heeft gelegen grondige wijzigingen zijn doorgevoerd.

De verantwoordelijke wethouder Patricia Hoytink (CDA) is niet bang voor een schadeclaim van burgers. Omdat die ten opzichte van het bestemmingsplan van 2008 er juist op vooruitgaan. Dat is in haar betoog steeds het punt van vergelijking en niet de toezeggingen ("De Hummelsweide blijft zoals ze nu is.") die volgens de bewoners zijn gedaan door ambtenaren in contacten met en tijdens de eerste inloopavonden voor de buurt. Zij denkt dat een claim van Ter Steege juridisch veel meer kans van slagen heeft.

Het voorstel van de oppositie is het voorlopige bestemmingsplan waar de buurt zich in kon vinden vast te stellen. Nadien kunnen dan álle partijen, Ter Steege én de bewoners, opnieuw hun zegje doen voor een nieuwe bestemmingsplan. Hans Boxem van de VVD heeft het over het probleem 'meerdere heren te willen dienen' en somt de belangen van diverse partijen op. Hij heeft het ook over het risico dat het oorspronkelijke, voor bewoners slechtere, bestemmingsplan uit 2008 weer in beeld komt. Wanneer het inderdaad tot een schadeclaim bij de Raad van State zou komen. Hans Pelle constateert aan het eind van het debat dat: "Er geen beweging is te zien bij de coalitiepartijen, ondanks het feit dat bewoners een verkeerde voorstelling van zaken hebben gekregen." Dat blijkt juist.
Het CDA, de VVD en GB steunen de wethouder. Het 'Bestemmingsplan Eibergen, Op de Bleek 2017', wordt vastgesteld. De publieke tribune loopt morrend leeg.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede