Van links naar rechts Richard Grevelink (OVN), Han Boer (D66) en Inus Westhoff (GRN) op de geplande ontsluitingslocatie van de Russchemors. Foto: Rob Weeber
Van links naar rechts Richard Grevelink (OVN), Han Boer (D66) en Inus Westhoff (GRN) op de geplande ontsluitingslocatie van de Russchemors. Foto: Rob Weeber

Openbare informatieavond over ontsluiting Russchemors

Algemeen

NEEDE - In Neede wordt op donderdag 6 september bij Grand Café De Hofmaat, Hofmaat 4, Neede een openbare informatieavond gehouden over de ontsluiting van industrieterrein de Russchemors. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur en einde 22.00 uur. De informatieavond is vooruitlopend op een nog in te dienen initiatiefvoorstel van D66, mede namens de Gemeenschapsraad Neede (GRN) en de Ondernemersvereniging Neede (OVN).

Door Rob Weeber

De aantrekkende economie in samenhang met de aanleg van de nieuwe N18 heeft de ontwikkeling van het industrieterrein Russchemors aan de Oude Eibergseweg in Neede een versnelling gegeven. De plannen omtrent de aanleg dateren al uit de negentiger jaren van de vorige eeuw toen de grond door ontwikkelaar Lingeveste werd gekocht van de familie Tetteroo. Vervolgens werd het zes jaar terug-verpacht en daarna weer doorverkocht. Het eerste deel, de woon-werkkavels langs de Oude Eibergseweg werd vanaf 2002 ontwikkeld. Het tweede deel, de industriekavels, liet op zich wachten, maar is recent gestart met als eerste de vestiging van Schildersbedrijf Kettering. Niets lijkt dus een nieuwe economische loot aan de Needse stam in de weg te zitten. Maar de praktijk is weerbarstiger. De beoogde ontsluiting van het terrein, in een bocht tegenover de brandweerkazerne, is voor een aantal mensen een foutieve keuze. Als gevolg daarvan heeft D66 in samenwerking met de Ondernemersvereniging Neede (OVN) en de Gemeenschapsraad Neede (GRN) een openbare informatieavond georganiseerd, vooruitlopend op een nog in te dienen initiatiefvoorstel.

Wie de geplande ontsluitingslocatie ziet, begrijpt waarom er geprotesteerd wordt. Het is een smal punt in een bocht waar vanaf drie kanten verkeer gaat komen, waaronder grote vrachtwagens. Volgens D66-raadslid Han Boer is het tijd om actie te ondernemen. "Het college is niet van plan om uit zichzelf alternatieven aan te dragen voor de geplande infrastructuur. In de oorspronkelijke plannen werd daarmee nog wel rekening gehouden, maar later was het argument dat er geen verkeerstechnische noodzaak is om een en ander aan te passen. Bovendien is het een budgetkwestie. Samen met de OVN en de GRN echter is D66 van mening dat er wel degelijk aanleiding is voor een herijking van het ontsluitingsbesluit. De kwestie speelt al wat langer en wij willen niet wachten totdat het te laat is. Daarom hebben we besloten tot een initiatiefvoorstel, voorafgegaan door een open informatieavond."

Een initiatiefvoorstel is een voorstel aan de gemeenteraad dat niet door het college is voorbereid, maar door een of meer raadsleden. Het is een alternatieve manier om een onderwerp op de agenda van het college te krijgen. Boer: "Tijdens de informatieavond zullen we een aantal alternatieven voorleggen waar men op kan reageren. Tevens kunnen de aanwezigen hun visie geven op de plannen. Die informatie gebruiken we dan weer om het definitieve initiatiefvoorstel op te stellen. Na de zienswijzetermijn voor het college zal behandeling ervan in de raadsvergadering van oktober plaatsvinden."

De GRN maakt zich niet alleen zorgen om ernstige verkeershinder voor omwonenden, maar is tevens bevreesd voor een sluiproute. Idealiter zou iedereen via de Oude Eibergseweg rechtsaf de Haaksbergseweg op moeten richting de N18. Maar het ochtend- en avondverkeer gaat zeker tot opstoppingen leiden, wat een sluiproute via de Achterste Russchemorsdijk uitlokt. De GRN heeft al op 10 april van dit jaar in een brief haar zorgen aan het college kenbaar gemaakt, maar tot op heden geen reactie gehad. De OVN is eveneens van mening dat de geplande situatie ernstige verkeershinder gaat opleveren met kans op ongelukken. De ruimte voor met name grote vrachtwagens is te klein.

De openbare informatieavond vindt plaats op donderdag 6 september bij Grand Café De Hofmaat, Hofmaat 4, Neede. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur en einde 22.00 uur.
 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant