Het pioniersteam stelt zich voor in de dienst. Foto: PR
Het pioniersteam stelt zich voor in de dienst. Foto: PR (Foto: )

De nieuwe Rank: kerk zijn op een andere manier

BERKELLAND - Wel geloven, maar je niet thuis voelen in een traditionele kerkdienst. Het is een gegeven dat je terug kunt zien in het kerkbezoek van de laatste jaren. Protestantse Gemeente De Wijngaard wil 'samen kerk zijn' toekomst geven door ook aan te sluiten bij mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. Daarom ontstaat nu pioniersplek: De nieuwe Rank.

Met De nieuwe Rank wordt, naast de mogelijkheid om de traditionele eredienst te bezoeken, een plek gecreëerd waar mensen op een andere manier samen kerk kunnen zijn. Het wordt een plek die aan wil sluiten bij de vragen en behoeftes van mensen, jongeren en kinderen binnen PG De Wijngaard en binnen Berkelland. Het doel is om elkaar op een andere manier te ontmoeten en samen te beleven en ontdekken dat God liefde is.

Op zondag 7 oktober is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tijdens een feestelijke Wijngaarddienst. Deze overeenkomst werd ondertekend door afgevaardigden van de Protestantse Kerk Nederland, de kerkenraad en het pioniersteam. In de dienst werd al gauw duidelijk waarom De nieuwe Rank er komt. Bij een kleine steekproef werden mensen in de kerk gevraagd om per leeftijdscategorie op te gaan staan. Het was duidelijk te zien dat binnen de gemeente vooral ouderen een traditionele dienst bezoeken. Om het 'samen kerk zijn' toekomst te geven is er binnen PG De Wijngaard een pioniersteam gevormd.

Het pioniersteam is al geruime tijd enthousiast bezig met de voorbereidingen voor De nieuwe Rank. Het is een proces van luisteren, ontdekken wat mogelijk is en nieuwe wegen bewandelen. Het pioniersteam krijgt hierbij ondersteuning van begeleiders van de Protestantste Kerk Nederland. Pioniersplekken zijn namelijk een onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland. Ondertussen zijn er binnen PG De Wijngaard al veranderingen in gang gezet. Zo is er één keer in de maand een banddienst en is er één keer in de twee maanden Kliederkerk. Hier wil De nieuwe Rank verder aan bouwen en mogelijk meer ontmoetingsmogelijkheden creëren.

Meer berichten