De te kappen monumentale beukenboom in Beltrum. Foto: Theo Huijskes
De te kappen monumentale beukenboom in Beltrum. Foto: Theo Huijskes

Beeldbepalende Beltrumse beuk legt het loodje

BELTRUM - De gemeenschap Beltrum heeft afgelopen zaterdag afscheid genomen van de maar liefst 150 jaar oude en mede daardoor monumentale beukenboom in de tuin naast de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. De in de ogen van de Beltrummers machtige en in het verlengde daarvan door de bevolking omarmde boom was in hevige mate aangetast door de reuzenzwam. Er restte dientengevolge maar één besluit en dat was het kappen van de jaren achtereen vertrouwde, tevens prachtige bruine beuk.

Door Theo Huijskes

De aantasting door de reuzenzwam was de laatste jaren al duidelijk te zien aan de grote vruchtlichamen, die op de wortels en aan de onderkant van de boom groeiden alsmede aan de dode takken in de kroon van de boom. Wat niet te zien was aan de buitenkant, waren de verrotte wortels. De reuzenzwam is een schimmel, die als een houtparasiet een niet te stoppen rottingsproces in het wortelstelsel veroorzaakt. Door de aantasting is er het risico groot dat de beuk bij wind met wortel en al omwaait met alle gevaren van dien. De afgelopen jaren is het verloop van de besmetting nauwkeurig gevolgd door voormalig Beltrummer en boomveiligheidscontroleur Raymond Krabbenborg. Behandeling is weliswaar niet mogelijk, maar de hoop was dat de prachtige boom nog een tijdje kon worden behouden. De bereikte leeftijd van de beuk is naar schatting 150 jaar. Een en ander mede omdat de boom bij de bouw van de kerk is geplant. De twintig meter hoge beuk met een stamdiameter van 1,41 meter is samen met de tamme kastanjeboom altijd beeldbepalend geweest voor het kerkdorp Beltrum. Het is de bedoeling om op termijn op de vrijgekomen plek een nieuwe, gezonde boom te planten als symbool voor de vitaliteit van de Beltrumse gemeenschap.

Meer berichten