Succesvolle vertrekregeling

BERKELLAND - In 2014 heeft het college van B&W van Berkelland zichzelf een structurele bezuinigingsopdracht van 4,5 miljoen euro opgelegd. Onder andere door het aantal fte's met dertig te verminderen. Zonder dat er ontslagen hoefden te vallen. Om dat te bewerkstelligen werd een vertrekregeling voor ambtenaren ingesteld voor werknemers vanaf 60 jaar. Naast de beoogde bezuiniging moest het de organisatie ook slanker, daadkrachtiger en flexibeler worden. Aanvankelijk kon men de kosten van de regeling opvangen uit de krimp in de organisatie. Maar het takenpakket van de gemeente verandert steeds. Het aantal fte's moest daarom weer groeien. Uiteindelijk is de organisatie gekrompen met 18 fte's. Tot op heden hebben 59 mensen van de vertrekregeling gebruik van gemaakt. De regeling loopt nog door tot eind van dit jaar en de verwachting is dat er nog gebruik van wordt gemaakt. De eerste jaren was dat nauwelijks het geval, dit jaar ligt dat aantal beduidend hoger. Al met al leidt dat er toe dat nog een eenmalige dekking gezocht moet worden voor 1.481.60,00 euro. Dat is opgekomen als een negatief resultaat in de najaarsnota. Berkelland heeft nu 299,16 fte's en 353 mensen werknemers in dienst. Eén fte staat voor een volledige werkweek. In 2015 lag de gemiddelde leeftijd in de ambtelijke organisatie van Berkelland drie jaar hoger dan in de rest van Nederland. Het effect van de vertrekregeling is dat in twee jaar tijd de gemiddelde leeftijd van de Berkellandse ambtenaar met anderhalf jaar is gedaald.

Meer berichten