Burgemeester Joost van Oostrum tijdens zijn toespraak. Foto: Rob Weeber
Burgemeester Joost van Oostrum tijdens zijn toespraak. Foto: Rob Weeber
VIDEO

Nieuwjaarsreceptie gemeente Berkelland

BERKELLAND - 'Samen investeren in Berkelland', dat is sinds de verkiezingen van vorig jaar het coalitieprogramma van Berkelland. In zijn nieuwjaarstoespraak in de Dorpsaccomodatie Rietmolen gaf burgemeester Joost van Oostrum met een terug- en vooruitblik nog eens aan wat dat precies inhoudt.

Het gaat goed met Berkelland, de gemeente kent bijna 44.000 inwoners en er zijn het afgelopen jaar 313 baby's geboren. Het restrictieve woningbeleid wordt verruimd en de Berkellander heeft wat te kiezen dit jaar (waterschap, provincie en Europa). Er is veel gebeurd en er staat veel te gebeuren: de N18 ontsluit (Achterhoek/Twente als een sterke economische, oostelijke regio), het Neede-wiet wordt hard onderuit geschoffeld (adequate acties tegen ondermijning), het sociaal beleid, 'samen denken, samen doen', richt zich meer op maatwerk en ondersteuning (mantelzorgknooppunt), er is ruimte voor nieuw jongerenbeleid (Jimmy's), het afvalbeleid wordt kleurrijker (oranje container), duurzaamheid blijft een ambitieus punt (2030 moet Berkelland energieneutraal zijn), sport is belangrijk en wordt gestimuleerd (Kampioenenbal) en de evenementenkalender blijft goed gevuld (Bloemencorso Rekken/Vreden). Tenslotte wil het college meer kern- en wijkgericht werken in de vier grote en zeven kleine kernen. De keuze voor de receptielocatie was een rechtstreeks gevolg hiervan. Aan het eind van de toespraak liet de gemeente een fraai animatiefilmpje zien met nog eens alle speerpunten van het beleid.

Video: Gemeente Berkelland

Meer berichten