Leegstand in het centrum van Eibergen. Foto: Rob Stevens
Leegstand in het centrum van Eibergen. Foto: Rob Stevens

Enquête: Hoe wil Eibergen wonen?

EIBERGEN - Het zijn steeds meer de inwoners zelf die bepalen hoe hun leefomgeving er uit komt te zien. De gemeentelijke overheid is dan de faciliterende partij. In het collegeprogramma staat dat het college wil doorpakken in de manier waarop ze probeert de lokale samenleving een grotere rol te geven. Om samen de beste en meest passende oplossing te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. Het centrum van Eibergen ondergaat momenteel een facelift. De Taskforce Eibergen, een projectgroep bestaande uit ondernemers, inwoners van Eibergen en enkele gemeenteambtenaren, verzorgt de communicatie rondom dit project en ontwikkelt plannen. Een doorn in het oog van de Taskforce-leden zijn de lege (winkel)panden in het centrum.

Door Rob Stevens

De Taskforce denkt dat sloop en herbestemming van deze panden de leefbaarheid van het centrum ten goede komt. Bijvoorbeeld als er woningen of appartementen voor in de plaats komen. In het Vlekkenplan, een centrumvisie in ontwikkeling, staat aangegeven waar de Taskforce denkt deze te realiseren boven of in plaats van leegstaande winkels in het centrum.
Peter van Heek is sinds vorig jaar lid van de Taskforce. Peter: "Herbestemming is goed, maar dan moet je wel weten waar behoefte aan is. Waar en hoe willen mensen wonen? Om daar inzicht in te krijgen hebben we een enquête op onze website geplaatst. Op de website en facebookpagina 'InEibergen' van de Eibergse Ondernemers Vereniging en het Toeristische Informatiepunt is ook plaats ingeruimd voor de Taskforce. Daar is ook de enquête te vinden. Graag horen we van Eibergenaren, of anderen die graag in het centrum van Eibergen zouden willen wonen, hoe zij hun ideale woning daar zien. Met de enquête hopen we duidelijk te krijgen waarom mensen een andere woning zoeken, op welke termijn, aan welke eisen deze moet voldoen en in welke prijsklasse men zoekt. En of men bijvoorbeeld geïnteresseerd is om te participeren in een kopersvereniging. Dat heeft voor de koper aanzienlijke financiële voordelen. Ik weet dat de gemeente ook het voornemen heeft onderzoek te doen naar de woonbehoeften van inwoners. Maar dat kan voor Eibergen nog wel even duren. Daarom pakken wij dat nu al op. Met de uitslag van de enquête kunnen we met de gemeente en andere partijen in gesprek."
De uitdaging voor de Taskforce Eibergen is omwonenden en belanghebbenden actief te betrekken bij ideevorming rond de revitalisering van het centrum van Eibergen. Alle grote kernen van Berkelland hebben de afgelopen jaren een facelift ondergaan. Op dit moment is Eibergen aan de beurt, als laatste van de vier. Een proces dat gefaseerd wordt uitgevoerd en een jaar of vier in beslag neemt. Rondom het centrum zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. De Hagemanstraat en het eerste deel van de Grotestraat zijn van nieuwe verharding en riolering voorzien. Verlichting en straatmeubilair volgen. Dit jaar worden het tweede deel van de Grotestraat, Hagen en de Kerkstraat gerevitaliseerd. In 2020 is als sluitstuk het hart van Eibergen aan de beurt, met name de Brink en de Kluiversgang. Op de website en facebookpagina zijn ontwikkelingen, vorderingen en de data van inloopavonden te vinden.
De enquête is te vinden op: www.ineibergen.nl/eibergen-vernieuwt. Het gaat om tien vragen die weinig tijd vragen. Hoe groter de deelname des te meer waarde de uitslag van de enquête heeft.

Meer berichten