Als het aan de Taskforce Eibergen ligt, kunnen in leegstaande winkels woningen worden gerealiseerd. Foto: Rob Stevens
Als het aan de Taskforce Eibergen ligt, kunnen in leegstaande winkels woningen worden gerealiseerd. Foto: Rob Stevens (Foto: )

Flexibeler woningmarkt in Berkelland

BERKELLAND - Het is - ook in Berkelland - soms lastig de woning te vinden die je zoekt. De woningen die in Berkelland beschikbaar zijn matchen niet altijd met de woningwensen van Berkellanders. Dat heeft alles te maken met demografische ontwikkelingen en veranderende voorkeuren. Denk aan starters en ouderen of mensen die ter overbrugging van een periode iets nodig hebben. De gemeente wil daarom flexibiliteit creëren op de woningmarkt en ruimte bieden voor nieuwe wooninitiatieven.

Door Rob Stevens

De gemeente wil mogelijkheden creëren voor tijdelijke bewoning, voor een periode van maximaal tien jaar. Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: "Om tegemoet te komen aan mensen die met spoed een woning nodig hebben of die willen experimenteren met nieuwe woonvormen." Zo denkt de gemeente aan een woonvorm die momenteel veel in de aandacht staat: de woonwagen nieuwe stijl, het zogenaamde Tiny House. Dat zijn kleine verplaatsbare demontabele huisjes. Wat betreft de bouw van Tiny Houses zal het gaan om maximaal één project met meerdere woningen. Maar er wordt ook gedacht aan de mogelijkheid van bewoning van leegstaande winkels, kantoren of scholen. Voor eigenaren is dat natuurlijk lucratiever dan leegstand en verpaupering. Er wordt dan tijdelijk afgeweken van de bestemming. Aan alle initiatieven zijn wel restricties verbonden. De vergunning geldt voor een periode van maximaal tien jaar, belangstellenden moeten daar ook voor tekenen. Veder moet het initiatief op draagvlak in de buurt kunnen rekenen.

Het plan sluit aan bij een geluid dat de Taskforce Eibergen onlangs nog liet horen. De Taskforce zou graag leegstaande winkels gebruikt zien als woonruimte. Op hun website loopt een enquête waarvan de uitkomst helderheid moet geven in hoe Eibergenaren hun ideale woning zien in het centrum. Woensdagavond 13 februari is er in De Huve een informatieavond over 'zelf betaalbaar bouwen', bestemd voor een groep mensen die minimaal drie woningen of appartementen willen realiseren. De provincie Gelderland ondersteunt dit proces met een subsidie voor de inhuur van een procesbegeleider die ervaring heeft met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-projecten.

Het is bekend dat Berkelland een beperkte mogelijkheid tot nieuwbouw heeft. De inzet is om de bestaande woningvoorraad af te stemmen op nieuwe woonbehoeften. Door middel van herbestemming van bebouwing, een project als hier genoemd voor tijdelijke woningen én nieuwbouw. Nieuwbouw betekent dat er voor de nabije toekomst een extra sloopopgave ontstaat. Nieuwbouw en sloop hebben dan één gemeenschappelijk doel: het beter matchen van vraag en aanbod in Berkelland.

Meer berichten