Donateursmiddag Mallumse Molen

EIBERGEN - Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Mallumse Molen houdt op zaterdag 2 maart haar jaarlijkse contactmiddag voor de donateurs houden in het Muldershuis te Eibergen. Ook andere geïnteresseerden in de Mallumse Molen zijn van harte welkom.

De middag begint met een inloop en een gratis kopje koffie of thee. Om 13.30 uur opent voorzitter Hans Pelle de middag. Om 13.45 uur begint een presentatie door Theo Boonman, die - met een pauze van een half uur vanaf 14.30 uur - duurt tot 16.00 uur.
Theo Boonman is ruim 25 jaar in dienst geweest bij het Waterschap. Hij is twintig jaar werkzaam geweest als manager Laboratorium, tot aan de centralisatie van de laboratoriumwerkzaamheden van zes Waterschappen in Zwolle. Tot zijn prepensioen heeft hij diverse interim-werkzaamheden verricht voor het waterschap in zowel de binnen als buitendienst. Boonman verzorgt op verzoek diverse lezingen, gast- en klimaatlessen op scholen. Daarnaast verzorgt hij nog excursies op onder andere rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Tijden de lezing gaat Theo Boonman in op de historie en de positie van de waterschappen, het bestuur en haar financiën en het werkgebied. Ook zal hij aandacht schenken aan de taken van het waterschap waarbij de klimaatverandering en de impact hiervan op het waterbeheer een belangrijk aandachtspunt is, net zoals de veiligheid, kwantiteit, kwaliteit, vaarwegbeheer en de watervoetdruk.

Na vele bestuurlijke jaren voor de tichting Vrienden van de Mallumse Molen heeft Jan Antink aangegeven het bestuur te willen verlaten. Het bestuur heeft Erik Heinen bereid gevonden zijn plaats in te nemen.

De stichting Vrienden van de Mallumse Molen staat bij de Belastingdienst onder het fiscaalnummer 851182975 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De stichting maakt diverse gegevens openbaar via de internetsite.


www.eibergsemolens.nl

Meer berichten