Foto: archief Achterhoek Nieuws bv
Foto: archief Achterhoek Nieuws bv

Drie nieuwe stembureaus

BERKELLAND - Nog even en Berkellanders kunnen hun stem weer uitbrengen. Woensdag 20 maart voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. En op 23 mei voor het Europees Parlement. Berkelland heeft 29 stembureaus waar gestemd kan worden. Het college van B&W wijst de locaties aan die gebruikt worden als stembureaus.

Door Rob Stevens

Het college wil dat in iedere kern in ieder geval een stembureau aanwezig is dat goed toegankelijk is voor hen die minder makkelijk ter been zijn. Daarom zijn drie nieuwe stembureaus aangewezen in de plaats van locaties die minder toegankelijk zijn. In Geesteren is zalencentrum Baan aangewezen als stembureau in de plaats van Dorpshuis De Zunnekamp, in Borculo is wijkgebouw de Koppel voor basisschool H.W. Heuvelschool in de plaats gekomen en in Eibergen FYSIO Eibergen in de plaats van RK Basisschool de Schakel. Op de stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau vermeld. In dat stembureau kan men stemmen, maar er kan ook in een ander stembureau in de gemeente gestemd worden.

Het is zelfs toegestaan voor de Provinciale Staten te stemmen op een willekeurig stembureau in de provincie. En dat geldt ook voor de waterschappen. Dan is evenwel een kiezerspas nodig. Die kan bij het gemeentehuis worden verkregen. Daar wordt de stempas dan ingenomen en ontvangt men een kiezerspas. Een aandachtspunt is dat de grenzen van de waterschappen anders lopen dan die van de provincies. In Rietmolen kunnen 150 adressen zelfs voor twee waterschappen hun stem uitbrengen: het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Vechtstromen. Het is ook mogelijk bij onderhandse volmacht iemand anders te laten stemmen. Daarvoor moet een volmachtbewijs worden ingevuld.

De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. De leden van de provinciale staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning. De waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Daaronder valt het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Meer berichten