Stem op 20 maart vóór het klimaat!

foto Janet Duursma
foto Janet Duursma

Stem op 20 maart vóór het klimaat! GroenLinks heeft heldere ideeën: als we het voor het zeggen krijgen in Gelderland, wordt dit de fijnste, gezondste en mooiste provincie.

  • We versterken natuur, herstellen landschappen en maken de omslag naar natuur-inclusieve en diervriendelijke landbouw.
  • We werken aan een gezonde leefomgeving, met schone lucht, bodem en water.
  • We geven schone energieopwekking thuis, op het werk en in het vervoer de hoogste prioriteit.
  • We willen dat niemand drempels ervaart om mee te doen. In Gelderland hoort iedereen erbij.

En natuurlijk stem je dan op onze eigen Janet Duursma uit Haarlo.                                   
En stem je op GroenLinks? Dan natuurlijk ook op Water Natuurlijk.
En stem je Water Natuurlijk, dan stem je dus ook…….
Zie: https://gelderland.groenlinks.nl/  en https://www.waternatuurlijk.nl/rijn-en-ijssel/

GroenLinks kiest voor constructieve oppositie. Dat doen we zo:                             >

  • Geen grote varkensstal op de Needse Berg.
     Maart 2018 dient GroenLinks een initiatiefvoorstel in. Dit 'voorbereidingsbesluit' werd door de raad aangenomen. Doel is, hier mag geen varkensstal komen. De lintbebouwing is hier woongebied. Naast de inwoners van Lochhuizen verwerpt ook de Gemeenschapsraad Neede het plan voor agrarische activiteit. Het college stelt nu toch voor om een bedrijf met 30 koeien en 15 paarden toe te staan. Wij vinden dat alleen wonen hier kan.
  • Vernieuwing sportbeleid. De fractie schreef een sportnotitie. Hierin staan voorstellen voor vernieuwing en verbinding van sport met zorg en onderwijs. De notitie is aan de wethouder aangeboden en er komt een bijeenkomst met belanghebbenden/geïnteresseerden over nieuw beleid.
  • Verlaag rente stadsbank. Mensen met schulden of financiële problemen kunnen bij de Stadsbank Oost Nederland geld lenen. Deze Stadsbank is van de gemeenten, ook van Berkelland. Bedoeling is dat via deze bank inwoners geholpen worden. Maar….geld lenen kostte er 10% rente. Dat vond GroenLinks te gek. We hebben het, samen met andere fracties, naar 5% terug gebracht.
Meer berichten