Postcoderoosproject Duurzaam Beltrum

BELTRUM - Op woensdag 3 april houdt Duurzaam Beltrum een infoavond over het tweede postcoderoosproject. Vanaf 20.00 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom in de kerk.

Ruim vijftig geïnteresseerden voor circa 550 zonnepanelen hebben zich al aangemeld bij Duurzaam Beltrum. Op deze avond zal de laatste stand van zaken van het project worden gepresteerd. Denk hierbij aan de status van de subsidie-aanvraag bij de provincie en de beschikbare daken. Daarnaast zal AGEM iedereen informeren over het overstappen naar AGEM en de uitbetalingssystematiek van de met de zon geproduceerde elektriciteit. Ook de mogelijkheden tot het aanvragen van een duurzaamheidslening bij de gemeente zal worden besproken.

De avond zal worden afgesloten met de (voorlopige) inschrijving in het project, zodat de initiatiefnemers de uitvraag kunnen gaan doen voor de zonnepanelen. Streven is om medio dit jaar te starten met het leggen van de panelen.

Meer berichten