De leerlingen van het Assink met de door hen gemaakte midwinterhoorns. Foto: Geert van der Veer
De leerlingen van het Assink met de door hen gemaakte midwinterhoorns. Foto: Geert van der Veer (Foto: )

Leerlingen Assink sluiten midwinterhoornproject af

NEEDE - Op 18 maart is het Midwinterhoorn bouwen met de leerlingen van het Assink uit Neede afgesloten. Toen hen in december werd gevraagd wie er tijdens de lesuren een midwinterhoorn wilden bouwen, kwamen er 21 reacties.

De midwinterhoorngroep Eibergen werd hier enigszins door verrast en moesten er snel werk van maken om 21 stammetjes te bemachtigen. Maar toen de lessen in januari begonnen waren er genoeg stammetjes. De hoeveelheid gereedschap was nog wel een probleem, maar een oproep leverde het nodige op. Vanaf januari tot en met donderdag 14 maart is er elke week hard gewerkt door de jongeren. Elke maandag- en donderochtend werd er aan het bouwen van de hoorn gewerkt. Tussen het hakken en schuren door kregen de jongeren les in het bespelen van de midwinterhoorn.
De jongeren werden begeleid door de vrijwilligers van de Midwinterhoorngroep Eibergen. Afgelopen donderdag was de laatste les, alle gereedschapskisten werden op de kop gehouden en moesten daarna met de inventarislijst weer ingericht worden. Dit geeft weer de nodige gereedschapskennis.
Op maandag 18 maart was er een feestelijke bijeenkomst, nadat eerst de kennis van het midwinterhoornblazen was getoetst. Alle leerlingen kregen van voorzitter Marianne Hebels van de Midwinterhoorngroep Eibergen en Jacobus Trijsburg, voorzitter van de Geldersche Federatie Midwinterhoorngroepen, een oorkonde. Namens de schoolleiding kregen de vrijwilligers een bos bloemen voor hun inzet.
Nu hoopt de midwinterhoorngroep Eibergen, dat deze jongeren blijven doorgaan met midwinterhoorn blazen. Maar het belangrijkste is toch de kennisoverdracht, om op deze manier het gebruik veilig te stellen voor de toekomst.

Meer berichten