Raad enthousiast over transformatie Oudestraat

Illustratie: gemeente Berkelland
Illustratie: gemeente Berkelland (Foto: L.P.J. Julsing-van de Goor)

NEEDE - Een derde van de winkels in het hart van Neede, de Oudestraat, staat leeg. Omliggende straten zijn de afgelopen jaren met succes aangepakt. Maar wat toch te doen met die smalle Oudestraat waar elk initiatief tot verandering steeds faalt? Hoe is hier het negatieve tij te keren? Daarvoor liggen nu een aantal plannen op tafel, ontwikkeld door de Needse burgerij, onder leiding van een plaatselijke 'taskforce'.

Door Rob Stevens

De raad is unaniem positief over de Needse daad- en ideekracht en heeft er vertrouwen in dat het op den lange duur wel goed komt met de Oudestraat. De horizon voor de voorgenomen aanpassingen ligt planmatig op 2030. De PvdA is blij dat werk, wonen en recreëren gecombineerd gaan worden in de Oudestraat van de toekomst. Dankzij een aantal te nemen maatregelen waarmee in totaal een investering van 2,5 miljoen euro is gemoeid. Panden worden gesloopt of aangepast. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. Er komen groene hofjes, het lange en smalle straatbeeld zal veranderen. De bestrating wordt vernieuwd. De loop van het verkeer gaat veranderen. D66 omarmt de plannen maar vraagt zich wel af of het beschikbare budget voldoende is. En hoe gaat bij de aankoop van panden, en het vinden van nieuwe bestemmingen, de samenwerking tussen gemeente en ProWonen er uit zien? Welke (gesubsidieerde) ruimte er is voor particuliere initiatieven? De toezegging van wethouder Teselink dat alle partijen de mogelijkheid krijgen initiatieven te ontplooien in het transformatieproces, stemt D66 tevreden. En mocht het budget niet voldoende zijn dan zal hij weer bij de raad aankloppen.
De visie die leidend is in het transformatieproces, is wat de wethouder betreft niet in beton gegoten. Als er aanpassingen nodig blijken is dat altijd mogelijk. Een deel van de daadwerkelijke uitvoering zal en mag zich met de tijd ontwikkelen. Zolang het einddoel maar voor ogen wordt gehouden. Teselink: "Dat einddoel is versterking van de Oudestraat en deze klaar maken voor de toekomst. En ere wie ere toekomt, ik zal de complimenten bij de werkgroep overbrengen. Daar horen ze thuis."

Meer berichten