Jan Zappeij wijst op de grilligheid van het aanplantbeleid langs de N315. Foto: Rob Weeber
Jan Zappeij wijst op de grilligheid van het aanplantbeleid langs de N315. Foto: Rob Weeber

Onduidelijk provinciaal beleid bedreigt 334 bomen

BERKELLAND - Recent berichtte het BerkelBericht van de gemeente Berkelland met een miniberichtje over het voornemen van de provincie om langs de weg Ruurlo-Groenlo 334 bomen te kappen. Veel exemplaren daarvan verdienen inmiddels de status machtig, statig en monumentaal en hebben de respectabele leeftijd van 150 jaar bereikt. Zij dreigen nu gekapt te worden onder het mom van veiligheid.

Door Rob Weeber

Jan Zappeij is oud-wethouder van Berkelland en begaan met het landschap in de Achterhoek. Hij 'viste' het berichtje uit het BerkelBericht en begrijpt niets van het voornemen van de provincie. "Nadat ik het berichtje had gelezen, heb ik het onderliggende plan opgezocht. Het betrof maar liefst 57 pagina's. Wat mij verbaasde, was hetgeen er in stond en hetgeen er niet instond. De provincie spreekt van een rommelige landschapsstructuur en hanteert een veiligheidsnorm van 4,5 meter als veiligheidszone tussen bomen en rijweg. Waar niet over gerept wordt, is het milieuaspect van de voorgenomen kap. De 334 bomen halen een hoop CO2 uit de lucht en geven er zuurstof voor terug. Bovendien zijn honderdvijftig jaar oude bomen natuurmonumenten en die moet je koesteren. Ook zijn het gezonde bomen. Van de 900 geïnspecteerde bomen waren er slechts vier ziek. Ik begrijp de term rommelig ook niet, tenzij het slaat op het eigen beleid. Als je de wegen Ruurlo-Borculo, Ruurlo-Vorden, Ruurlo-Groenlo en Ruurlo-Zelhem vergelijkt, dan vraag je je af welke definitie van veiligheid gehanteerd wordt. Het zijn vier provinciale wegen die geen van alle identiek zijn ingericht. Uit officiële statistieken, bijvoorbeeld vanuit de ANWB, blijkt dat op al die wegen evenveel ongelukken gebeuren. Een andere 'blinde vlek' voor veiligheid vind ik zaken als voorrangsregels voor fietsers. Met de komst van de fiets met elektrische ondersteuning is de snelheid dusdanig hoger dat er gevaar dreigt bij kruisingen. Maar de ene keer heeft de fietser voorrang en de andere keer moet hij stoppen. Ik vind het huidige beleid onnadenkend en gedateerd."

Zappeij benadrukt dat hij niet tegen een veiligheidszone van 4,5 meter is. Maar daar waar de berm vanwege de breedte ontworteld wordt, zou hij graag struiken zien zoals de Gelderse roos of Brem. Dat is ook goed voor de bevordering van de biodiversiteit. Hij wijst tenslotte op de provinciale weg tussen Ruurlo en Borculo. Ook daar zijn nog niet zo heel lang geleden bomen weggehaald uit oogpunt van veiligheid en ook daar snapt hij weinig van het beleid, met name het terugplantbeleid. Bij gebrek aan onderhoud staan bomen het ene jaar te verdrogen en worden het andere jaar weer vervangen. De leeftijd van de bomen langs de N315 varieert inmiddels sterk. Bovendien is er een kaal stuk net voor Kerkemeijer waar geen bomen terug geplant zijn.
 

Meer berichten