De ondertekening van de bruikleenpapieren. Foto: Peter Koopmanschap
De ondertekening van de bruikleenpapieren. Foto: Peter Koopmanschap

Eeuwenoude urnen blijven behouden voor museum de Scheper

Nieuwe generatie treedt in de voetsporen van hun ouders

EIBERGEN - Het bestuur van museum De Scheper is verheugd dat zij op vrijdag 5 april wederom een bruikleenovereenkomst heeft mogen ondertekenen voor het tentoonstellen van een tweetal zeer oude proto-Saksische urnen.

Deze urnen worden al ruim 30 jaar in het museum tentoongesteld. Hun vondst in 1936 haalde alle krantenkoppen van de lokale pers. De urnen werden gevonden tijdens ontginningswerkzaamheden te Hupsel langs de spoorlijn Groenlo-Eibergen, op het land van de heer Hulshof. Na onderzoek bleek, dat de urnen waarschijnlijk dateren uit de laatste eeuwen vóór Christus, helaas zijn veel urnen tijdens die ontginning beschadigd. Er werden meerdere urnen gevonden, een groot aantal van deze urnen bevindt zich in het depot van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.

Toentertijd besloten de heer en mevrouw Hulshof om middels een bruikleenovereenkomst de urnen aan museum de Scheper in bruikleen te geven, zodat iedereen ze kon bewonderen. Nu willen ze het stokje aan de jongere generatie Hulshof doorgeven en door haar handtekening onder de nieuwe bruikleenovereenkomst te zetten, nam dochter Ilse Harbers-Hulshof – ook namens haar twee broers – het stokje van haar ouders in ontvangst.

Het museum heeft het echtpaar Hulshof en hun kinderen bedankt voor hun medewerking omdat door deze overeenkomst ook de komende jaren beide urnen in het museum geëxposeerd kunnen worden. Ter gelegenheid van dit feit heeft het museum een compilatiebrochure van krantenartikelen over de urnenvondst samengesteld.

De urnen zijn samen met andere archeologische vondsten in het museum te bezichtigen van woensdag tot en met zaterdag, tussen 13.00 en 17.00 uur.


www.museumdescheper.nl

Meer berichten