Foto: Haidy Jansen en haar moeder. Foto: Erika Klein Kranenbarg – Mensenmens Fotografie
Foto: Haidy Jansen en haar moeder. Foto: Erika Klein Kranenbarg – Mensenmens Fotografie (Foto: )

Zorgerf Berkelland betekent dementie met vrijheid

BERKELLAND - Haidy Jansen-Oude Luttikhuis komt oorspronkelijk uit Rietmolen. De diagnose Alzheimer bij haar moeder en de zoektocht naar een nieuw tehuis deed haar beseffen dat het bestaande zorgmodel niet aan haar verwachtingen voldoet. De huidige trend is zo lang mogelijk thuis blijven met ondersteuning van familie en/of andere, vaak verschillende zorgprofessionals. Daarna is er nog maar een keuze, het verpleegtehuis, vaak met een wachtlijst. Dat plaatje wrong bij haar. Ze ging door het land op onderzoek uit, raadpleegde gezondheidszorgers en literatuur en stelde aan de hand van de uitkomsten een modelplan op voor kleinschalig wonen in de vorm van een 'zorgerf'. De plek moest Berkelland worden.

Door Rob Weeber

Vorig jaar gaf ze haar baan op in het speciaal onderwijs, cluster 4-leerlingen, om zich volledig te wijden aan haar droomplan. "De Alzheimer bij mijn moeder werd mijn missie. Mijn plan behelst een tussenvariant van de twee huidige mogelijkheden, thuis met zorg en verpleegtehuis. Zo lang mogelijk thuisblijven, trekt een zware wissel op familie en/of andere mantelzorgers. De cliënt bovendien wordt op deze manier tekort gedaan. Hij of zij heeft na de diagnose dementie nog een leven voor zich. Het verpleegtehuis daarentegen biedt weliswaar 24–uurs-zorg, maar is een gesloten model voor de cliënten. Dementie echter betekent ook 'vrijheid' voor mij. Daarmee bedoel ik niet dat je het tehuis zomaar moet kunnen verlaten, maar wel dat je binnen een beschermde en bewaakte omgeving wat bewegingsvrijheid hebt. Mijn ideaal is een zorgerf, een boerderijachtige omgeving met veel groen. De cliënten hebben 24 uur zorg. Mantelzorgers kunnen vrij in- en uitlopen, op visite of ter ondersteuning zijn van de aanwezige zorgprofessionals. Artsen, zoals specialisten Ouderengeneeskunde en huisartsen zien hun patiënten geclusterd en worden bijgepraat door de aanwezige zorgprofessionals. Dat komt de aandacht voor de cliënt ten goede. De nadruk ligt op gezellig samenzijn, niet op verpleging."

Inmiddels is de Stichting Zorgerf Berkelland opgericht en is Haidy in gesprek met een vastgoedeigenaar. Het wachten is nog op de vergunning vanuit de gemeente. De opzet van Zorgerf Berkelland is een gescheiden woon- en zorgfunctie. Voor de woonomgeving zorgt de stichting, voor de zorg is de zorgverzekeraar verantwoordelijk. Haidy werkt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een vpt pakket (volledig pakket thuis). Deze zorgvorm is vergelijkbaar met de zorg in een tehuis. Het is bovendien transparant, er komen achteraf geen onvoorziene kosten bij. Het kostenaspect is namelijk een belangrijk punt voor haar. Er wordt directe zorg geleverd, zonder tussenlagen. Het Zorgerf Berkelland moet betaalbaar zijn voor iedereen, voor elke portemonnee. Om de kwaliteit van de zorg te handhaven, is Zorgerf Berkelland aangesloten bij KenniZ, een landelijk platform voor kleinschalige woon-/zorginitiatieven. Verder wordt de samenwerking met de specialisten Ouderenzorg gezocht. Ze is daarvoor in gesprek met een grote zorginstelling. Tenslotte komt er een kwaliteitskeurmerk. Dat het Zorgerf-model aan zal slaan, is vrijwel zeker. Nu al informeren mensen over de mogelijkheid tot een verblijf daar. Streven is het Zorgerf Berkelland medio 2020 te openen.
Het opzetten van het Zorgerf Berkelland kost veel geld. Iedereen die dit unieke project wil ondersteunen wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te doen. Voor een tientje wordt iemand al vriend. Voor meer informatie hieromtrent en over het project Zorgerf Berkelland kan men terecht op de website.


www.zorgerfberkelland.nl

Meer berichten