Erna Koeslag en Leon ten Have. Foto: Rob Weeber
Erna Koeslag en Leon ten Have. Foto: Rob Weeber

Platform Berkelland, Werkgeversservicepunt en onderwijs: een nieuwe driehoek

BERKELLAND - De wetgeving rondom arbeidsbemiddeling is de laatste jaren veelvuldig in beweging, met name voor een specifieke doelgroep: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot de komst van de Participatiewet (Pw) in 2015 was het landschap redelijk versnipperd. Iedere organisatie hield zich met arbeidsbemiddeling, met vraag en aanbod bezig. Na de invoering van de Pw echter werd het motto samenvoegen en samenwerken en lag de nadruk op efficiency. De grootste verbeteringsslag in de afgelopen tijd is misschien wel het oprichten van het Werkgeversservicepunt geweest. Voor de Oost-Achterhoek is dit het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP Achterhoek), gevestigd in Doetinchem en Winterswijk.

Door Rob Weeber

Het Platform Berkelland (Platform) is het collectief van lokale ondernemersverenigingen, Industriële Kring (IKB) en gemeente Berkelland in nauwe samenwerking met het Onderwijs en LTO. Voorzitter Erna Koeslag is vanuit dat samenwerkingsverband ook nauw betrokken bij het onderwijs, zoals het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs. Ook dit type onderwijs valt onder de noemer 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Zowel voor het praktijkonderwijs als voor het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat de leerlingen gebaat zijn bij goede leerwerktrajecten die een opstap vormen naar een latere participatie in de maatschappij. In het vinden van de juiste werkzaamheden echter gaat veel tijd zitten voor de leerkrachten. "Idealiter zouden de leerkrachten zich moeten kunnen richten op hun educatieve taak", aldus Erna. "Maar om de leerlingen goed voor te kunnen bereiden op hun latere deelname aan het arbeidsproces, is er arbeidstraining nodig. Praktijkonderwijs MaxX verzorgt praktijklessen op school en VSO De Korte Dreef heeft een eigen Arbeids Trainings Centrum (ATC). Het bedrijfsleven wordt benaderd voor passende opdrachten. Het WSP Achterhoek op haar beurt houdt zich bezig met bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft vanuit deze rol veelvuldig contact met het bedrijfsleven. Hier zit dus een overlap. Een gesprek met accountmanager Leon ten Have van het WSP Achterhoek bracht de oplossing. Zij ondersteunen nu met het vinden van passend werk voor het leerwerktraject op school. Alle lof gaat uit naar de wijze waarop het WSP dit heeft opgepakt. Samen met de accountmanagers van het WSP, Leon, Mira en Hans, en vertegenwoordigers van Werkbaan Oost en de SDOA hebben we nu een keer per half jaar overleg, gewoon om de verbinding open te houden en de voortgang van het project te bewaken."

WSP: gratis vraagbaak
Het WSP Achterhoek is de nieuwe, centrale uitvoeringsorganisatie voor de bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkt daarin samen met het UWV, Laborijn, SDOA en de acht Oost-Achterhoekse gemeenten. Deze organisaties verzorgen nog steeds uitkeringen en de begeleiding van werkzoekenden, maar houden zich niet meer bezig met actieve arbeidsbemiddeling. Accountmanager Leon ten Have ziet het succes van het WSP toenemen, maar weet ook dat de dienstverlening nog niet bij iedereen bekend is. "Het WSP bemiddelt niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar is ook het centrale aanspreekpunt in de Oost-Achterhoek voor alle vragen op het gebied van arbeidsbemiddeling. Grote bedrijven hebben hun eigen HRM afdeling, maar veel kleinere bedrijven hebben niet altijd alle expertise in huis en worstelen met vragen rondom arbeid en arbeidsbemiddeling. Dit geldt zeker als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die materie is ook complex, bijvoorbeeld als het gaat om de vaststelling van de (verminderde) loonwaarde. Deze is van belang om te kunnen bepalen welke ondersteuning werkzoekenden en werkgevers geboden kan worden. Daarom is het belangrijk dat er één professioneel loket is gekomen waar alle bedrijven terecht kunnen. Bovendien is onze dienstverlening geheel gratis. Naast het aanspreekpunt voor vragen, zijn we ook de centrale vacaturebank voor mensen op zoek naar werk. De instroom van die kandidaten komt uit de instanties waarmee we samenwerken. Onze accountmanagers bepalen in nauw overleg met de werkgevers en de samenwerkende instanties wie we waar inzetten en onder welke condities. Iedere werkgever heeft zijn eigen accountmanager bij ons en daarmee dus altijd een vast aanspreekpunt. Bovendien wijzen we een vaste jobcoach toe als er begeleiding van een geplaatste werkzoekende door ons nodig is. Zo houden we onze dienstverlening laagdrempelig en succesvol. In de dagelijkse praktijk merken we helaas nog steeds dat onze dienstverlening onvoldoende bekend is bij de werkgevers in ons gebied. We zoeken daarom naar nieuwe wegen om onze bekendheid te vergroten. VNO-NCW bijvoorbeeld is een belangrijke ingang, maar we zijn zeker zo blij met het initiatief van het Platform Berkelland."

'SDOA Werkt'-app
Speciaal voor werkzoekenden en cliënten van de SDOA is de app 'SDOA Werkt' ontwikkeld, welke in samenwerking met het WSP Achterhoek wordt aangeboden. De app vergemakkelijkt het solliciteren en versnelt de procedure. Het menu is overzichtelijk aan de hand van rubriektegels. De vacatures worden dagelijks ververst waardoor er altijd een actueel overzicht is. De reacties tenslotte komen altijd direct bij de betreffende accountmanager uit die de vacature in behandeling heeft. Wie meer wil weten over het Platform, het WSP Achterhoek of de app kan kijken op onderstaande websites.


www.platformbvberkelland.nl

www.wspachterhoek.nl

www.gemeenteberkelland.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden