De bloemenzee in de berm van de N18 bij Eibergen. Foto: Rob Stevens
De bloemenzee in de berm van de N18 bij Eibergen. Foto: Rob Stevens (Foto: Foto: )

Bloemen in de berm en reeën: een goede combinatie?

BERKELLAND - Onlangs werd in Achterhoek Nieuws de aandacht gevestigd op de fleurigheid in de berm van de nieuwe N18. Een aantal lezers beaamden die bloemenpracht. Piet Hoogers vestigde in een reactie op de website van het Achterhoek Nieuws echter de aandacht op een minder vrolijke kant van deze kruidenrijke bermen. Dat is de aantrekkingskracht die dit heeft op reeën. Deze dieren staan hiervan te eten, vaak vlak langs de N18, met alle risico's van dien.

Door Rob Stevens

Volgens Piet Hoogers zijn op het gehele traject al tientallen aanrijdingen geweest met veel schade aan auto's en dode reeën tot gevolg. Op grote delen van het traject zijn geen gaashekken geplaatst terwijl oude wild wisselroutes (vaste route van wild door de natuur) worden doorsneden door de N18. Een onacceptabele situatie die door Rijkswaterstaat krampachtig uit het nieuws zou worden gehouden, aldus Piet Hoogers.

Bé Brinkman van de Vereniging Het Reewild, die streeft naar een duurzame en gezonde reeënpopulatie in Nederland, heeft niet de indruk dat de situatie voor reeën sterk is verslechterd te opzichte van die van de oude N18. Hij zegt dat voor reeën wildwissels ook niet heilig zijn. Dat ze wel weer andere wegen vinden om het tracé te kruisen.
Brinkman: "Ik heb hierover overleg gehad met Rijkswaterstaat (RWS). Over het algemeen valt het aantal aanrijdingen langs de N18 volgens mij wel mee. Je kunt op basis van de ervaringen van één jaar N18 eigenlijk ook nog geen goede conclusies trekken. Maar het is wel duidelijk dat reeën en wegen nu eenmaal geen vrienden zijn. Het aantal aanrijdingen in de hele Achterhoek is wel al jaren stijgende. Ik heb ook overleg met de Vlinderstichting gehad over het gebruik van bloemrijke mengsels langs bermen voor bijen en vlinders. Dat heeft ook niet onze voorkeur. Het is aantrekkelijk voor automobilisten en insecten maar verhoogt natuurlijk wel de kans op incidenten met wild. Ik heb al geopperd die mengsels meer langs zandwegen te gebruiken. Dat heeft onze voorkeur. Daar is de kans op incidenten niet zo groot."

Paul Tenhagen is lid van de Wildbeheereenheid Berkelstreek en heeft jachtvelden langs de N18. Hij heeft andere cijfers. Tenhagen: "Reeën zijn snoepers en gek op al die planten en bloemen. Op het stukje N18 tussen de Munsterdijk en de Stokkersweg zijn alleen dit voorjaar al een achttal reeën doodgereden, een das en een steenmarter. Eén loopt er nog aangereden ergens rond. Leuk hoor, al die bloemen en die tunnels. Maar ik geloof niet dat er ook meer één vos, das of ree door die tunnels de N18 heeft gepasseerd. Het ziet er verantwoord uit, maar Rijkswaterstaat had beter in hekken kunnen investeren."

Bij de Stichting Groennetwerk (SGN) komen cijfers binnen van aanrijdingen met dieren. Een medewerker van SGN weet te vertellen dat het de aandacht van SGN, wegenbouwer KWS en RWS heeft. Bermbeplanting maakt deel uit van de landschappelijke inpassing. Er wordt overlegd en nagedacht over het aanbrengen van afrastering en geluids- en lichtsignalen. De wildwissels spelen een rol in het probleem. En de tunnels werken niet optimaal. Ze worden onvoldoende schoongehouden en de afrastering ernaast is onvoldoende. Dieren lopen er makkelijk omheen.

Er sneuvelen dieren. Veel partijen, met verschillende belangen en visies buigen zich over het probleem. Het is wachten op maatregelen.

Rijkswaterstaat antwoordt desgevraagd: 'RWS registreert alleen overdag aangereden reeën. Het afgelopen jaar zijn 19 aangereden reeën aangetroffen langs de nieuwe 27 kilometer lange N18. Met de oude situatie is dat moeilijk te vergelijken, het zijn twee totaal verschillende situaties. Om het in perspectief te plaatsen. Uit gegevens van Faunabeheer Gelderland blijkt dat er in Gelderland jaarlijks ongeveer duizend reeën worden aangereden. De meeste reeën worden aangereden op gemeentelijke en provinciale wegen. De Achterhoek is een reeënrijk gebied, vooral door het kleinschalige landschap. Bij de bouw van de nieuwe weg is een 'reeëndeskundige' betrokken. Er is toen een risico-inventarisatie gemaakt van plekken waar het waarschijnlijk was dat reeën de N18 zouden oversteken met mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid. Op de betreffende plekken is afrastering geplaatst en een faunapassage gerealiseerd (bij de Hagmolenbeek in Haaksbergen). De ecoloog van RWS zegt dat er niet één oplossing is voor het voorkomen van aanrijdingen met reeën. Er zijn verschillende maatregelen nodig, van faunabeheer tot wildrasters. Naast de bestaande, reeds genomen maatregelen gaat het om maatwerk. Mocht RWS constateren dat er op bepaalde plek veel reeën aangereden worden, dan wordt eerst samen met andere partijen gekeken naar de oorzaken, bijvoorbeeld met de faunabeheereenheid.  Daarna wordt gekeken naar eventuele oplossingen, dat zal altijd maatwerk zijn.'

Raadslid van D'66 Jolanda Kuipers heeft over de kwestie inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zij heeft het over minstens twintig incidenten op het traject (7.1 km) tussen de Ballastput en de Laarberg. Kuipers vraagt het college waarom op grote delen van het traject afrastering is geplaatst maar op het tracé Ballastput-Laarberg niet.

Meer berichten