Geen varkenshouderij maar drie paarden, twee koeien en twee stuks jongvee

NEEDE - Het begint ermee dat de familie Nijhof vorig jaar denkt een varkenshouderij te starten aan de Diepenheimseweg in Neede. Op de flanken van de Needse Berg. Dat stuit op het nodige verzet uit de buurt. Zij vrezen voor de kwaliteit van hun woonomgeving. Een in alle haast door de raad aangenomen voorbereidingsbesluit zet dit plan voor een jaar op slot. Het geeft de nodige tijd, zo is dan de inschatting, om tot een goede oplossing voor het gebied te komen waarbij zo goed mogelijk alle belangen van partijen gewogen kunnen worden. Afgelopen week werd een nieuwbestemmingsplan voor het betrokken perceel aangenomen.

Door Rob Stevens

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag komen de verwikkelingen tot een einde met het aannemen van het Bestemmingsplan 'Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede 2019'. Een unaniem besluit van de raad.
Met name de coalitiepartijen CDA en GB zijn eigenlijk vooral blij met de uitkomst van het overleg tussen de buurt en de familie Nijhof en de rol van wethouder Maikel van der Neut daarbij. Toch is er ook kritiek over de wijze waarop het proces is verlopen. Han Boer van D66 vindt dat het college meer oog heeft gehad voor het ondernemersbelang van Nijhof dan voor het belang van de buurtbewoners. Het feit dat buurt en ondernemers tot elkaar zijn gekomen is volgens hem eerder het resultaat van nieuwe landelijke regelgeving over de toegestane hoeveelheid stikstofuitstoot in het gebied dan van onderling begrip. De PvdA is content met het akkoord tussen de buurt en de familie Nijhof. Maar ook woordvoerder Betsy Wormgoor vindt dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient. Er is te lang getreuzeld waardoor het besluitvormingsproces onder druk kwam. OBL ziet Nijhof als de grote verliezer, deze heeft zijn rechten moeten inleveren. Morsink prijst hun constructieve houding.

Bij sommige partijen leeft nu de angst voor nieuwe plannen in het gebied. Omdat het college te weinig duidelijkheid geeft over wat er wel en niet in het gebied mogelijk is. Wethouder Maikel van der Neut verwijst in dit verband in het debat steeds naar collega Marijke van Haaren die met het bestemmingsplan buitengebied bezig is. Daar moet volgens hem de gevraagde duidelijkheid worden gezocht. Han Boer vreest dat dat nog wel even zal duren. Hij is bang voor nieuwe aanvragen en mogelijke aantasting van de natuurwaarden in het gebied.

Het voorbereidingsbesluit vorig jaar was een bestuurlijke reactie op de mogelijke aanvraag voor een varkenshouderij. Eind 2018 ziet Nijhof daarvan af. Dan komt het idee voor een grote paardenhouderij met verlichte rijbak en een berging voor landbouwmachines. De uitkomst sinds een week is nu dat het bouwblok aanzienlijk kleiner wordt dan in voorgaande plannen en dar ook aanzienlijk minder vee wordt gehouden dan in eerdere plannen: drie paarden, twee koeien en twee stuks jongvee.

Meer berichten