Johan Godschalk en Mirjam Mellink op de plek waar Johan vanaf 6 6 september wekelijks een inloopspreekuur houdt. Foto: PR gemeente Berkelland
Johan Godschalk en Mirjam Mellink op de plek waar Johan vanaf 6 6 september wekelijks een inloopspreekuur houdt. Foto: PR gemeente Berkelland (Foto: )

Voorbeelden van goede ideeën voor Berkelland

BERKELLAND – Mirjam Mellink en Johan Godschalk zijn blij verrast: de oproep om leden te werven voor de adviescommissie die de aanvragen voor het Naoberfonds gaat beoordelen, leverde veel reacties op: ruim twintig. Stuk voor stuk betrokken inwoners die graag willen meewerken. Daarom kost het even wat meer tijd om een keuze te maken en de commissie samen te stellen.

Door Lydia ter Welle

Mirjam Mellink in het gesprek dat op woensdag 3 juli plaatsvond: "Het is bijna rond; de laatste gesprekken voeren we deze week, maar het voorstellen van de adviescommissie moeten we nog even uitstellen. Dat gebeurt in één van de komende weken in deze krant." Johan Godschalk, die vanaf 6 september op de vrijdagochtend het Naoberfonds-inloopspreekuur gaat houden, zegt: "We hebben wel heel veel reacties ontvangen op het artikel met de uitleg over wat we willen bereiken met het Naoberfonds. Mensen begrijpen wel dat we goede ideeën zoeken voor Berkelland. Ideeën die zorgen dat we - door samen de schouders eronder te zetten – nog fijner kunnen wonen, werken en leven in Berkelland. Maar soms vinden inwoners het moeilijk om zelf een voorbeeld van een goed idee te noemen. Want, zeggen ze, leefbaarheid of sociale cohesie zijn mooie begrippen, maar hoe kun je zelf daar handen en voeten aan geven? Wat is dat eigenlijk en hoe kunnen we bijdragen? Daarom willen we graag wat voorbeelden geven."

Speeltuin leidt tot bredere aandacht voor elkaar
Mirjam noemt als voorbeeld een idee uit een wijk in Borculo. Daar werd in nauwe samenwerking met de buurt en de gemeente een speelterreintje voor de kinderen gemaakt. "Maar nu kwamen de buurtbewoners in vervolg daarop met de opmerking 'dat er in de buurt best wat mensen – vaak wat ouder - wonen, die weinig contacten hebben in de buurt. Of ze daar ook niet iets voor zouden kunnen opzetten'. Dat werd opgepakt, en daarna werd er gezamenlijk een AED aangeschaft en geplaatst. Dat is een mooi aanvullend effect van het idee dat begon met een veilige kinderspeelplek."
'Idee als startpunt van meer'
Johan: "Het zou mooi zijn, als mensen het beoogde resultaat van hun idee zien als startpunt van iets dat vervolgens langer kan blijven bestaan. Om dat mooie resultaat zich als een olievlek in positieve zin te laten verspreiden, en het te laten leiden tot nog meer moois." Hij noemt als voorbeeld de kerken die in Berkelland hun functie als centrum van geloofsbeleving verliezen. "Vaak zijn het centraal gelegen gebouwen – van oudsher ontmoetingspunten -, waar veel mensen graag een andere bestemming en invulling aan willen geven. Waarbij ze het centrum van ontmoeting blijven of weer worden. Het Naoberfonds zou de bedenkers van een mogelijk nieuwe bestemming kunnen ondersteunen en begeleiden door bij te dragen aan de kosten van een deskundig procesbegeleider."

Ook voor jongeren
Het Naoberfonds is bedoeld voor alle goede ideeën, en zeker niet alleen gericht op ideeën van volwassenen of voor ouderen. "We willen juist heel graag jongeren erbij betrekken", zegt Johan. "Helaas zie je bij gemeenten, in het algemeen, vaak dat er pas met jongeren gepraat wordt als er problemen zijn. Maar als je al eerder met hen praat en hen vraagt wat ze nodig hebben, wat ze graag willen, kun je veel meer bereiken. En jongeren zijn ook zeker bereid om zelf met ideeën te komen. Neem nu de Reurpop-organisatoren: dat zijn ook jongeren die ooit vanuit hun eigen keet met Reurpop begonnen, omdat ze wilden dat er iets leuks voor hen in Ruurlo zou zijn. Maar intussen is het veel meer dan alleen muziek voor jongeren; het is een evenement voor heel Ruurlo en wijde omgeving. Speciaal voor de wat oudere doelgroep is er bijvoorbeeld Goedemorgen Reurpop op de zondagochtend, gratis toegankelijk en zeer succesvol. En ze weten ook ondernemend Ruurlo aan zich te binden. Zij geven al aan dat ze graag willen praten over hoe het Naoberfonds en Reurpop elkaar kunnen versterken."

Heel breed
De aard van de aanvragen voor het Naoberfonds kan heel divers zijn. "Als een idee van een ondernemer, of een uitvinder, leidt tot een product dat een positieve invloed heeft op inwoners van Berkelland, dan kan dat ook", zegt Mirjam. Zij doelt daarbij op een voorbeeld, waarbij een uitvinder door de gemeente Bronckhorst en de stichting Pak An werd ondersteund in het ontwerp van een klein kastje, waartegen een oudere kan praten, en waaraan hij of zij een vraag kan stellen. Bijvoorbeeld: 'Mijn medicijnen moeten vanmiddag worden opgehaald bij de apotheek'. Die vraag gaat dan automatisch als een spraakbericht per app naar een groep om de oudere heen. Bijvoorbeeld familie, buren, vrijwilligers of werknemers bij een bedrijf, waarvan er dan eentje reageert en tegemoet komt aan het verzoek. Het biedt de vrijwilligers de keuze om iets te doen voor iemand op een moment dat hen past. Terwijl de 'ontvanger' blij is met de hulp en het persoonlijke contact met iemand die voor hem of haar die boodschap heeft gedaan. "Als een dergelijke uitvinding in productie wordt genomen, kan het de ontwerper later misschien geld opleveren, maar belangrijker is het feit dat de uitvinding iets goeds doet voor de oudere. Je kan wel zeggen dat zo'n alleenstaande een iPad moet leren gebruiken, of een smartphone, maar soms lukt dat gewoon niet. Dan is dit een goed idee dat de leefbaarheid voor die alleenstaande, en voor anderen, bevordert. En de ontwikkeling van zo'n idee kan dan ook gesteund worden."

Meer informatie: www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Berkellands_Naoberfonds.

Meer berichten