Image by minka2507 from Pixabay
Image by minka2507 from Pixabay

Energieverbruik in 2018 mondiaal toegenomen

Het energieverbruik nam in 2018 in een versneld tempo toe. Dat blijkt uit het jaarrapport over het mondiale energieverbruik van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het energieverbruik is met 2,3% gestegen ten opzichte van 2017. Een aantal jaar geleden was de situatie nog anders. Tussen 2014 en 2016 groeide de CO2-uitstoot namelijk niet meer.

China en de Verenigde Staten zijn de grootste CO2 uitstoters
Deze twee naties nemen samen bijna 60% van de groei van het energieverbruik in 2018 voor hun rekening. Een aantal jaar geleden was de situatie nog heel anders. China zorgt al twaalf jaar voor de hoogste CO2-uitstoot van alle landen ter wereld. Er wordt daar vooral veel energie gewonnen uit steenkool, omdat er in China steeds meer elektriciteit wordt verbruikt. Er komen wel nieuwe zonne- en windparken bij, maar lang niet genoeg om de enorme vraag te dekken. Datzelfde geldt eigenlijk voor de meeste landen.

Afspraken uit Klimaatakkoord
Deze stijging van het energieverbruik is, gezien het VN-klimaatakkoord van Parijs, opmerkelijk te noemen. In 2050 moet de CO2-uitstoot namelijk compleet afgebouwd zijn om de opwarming van de aarde te beperken. Hiervoor zijn ruim 600 maatregelen bedacht. De belangrijkste doelstelling voor Nederland voor 2030 is dat de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag moet, namelijk 49% minder dan in 1990. Ook moeten alle vijf kolencentrales in Nederland uiterlijk in 2030 dicht zijn. In 2050 moeten alle Nederlandse huishoudens van het aardgas af zijn. Helaas zijn niet alle landen bereid om gezamenlijk op te treden tegen klimaatverandering. In juni 2017 kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan uit het akkoord te stappen.

Welke duurzame alternatieven zijn er?
Zoals hierboven al is beschreven, wil Nederland in 2050 alleen nog maar gebruik maken van duurzame energie, oftewel hernieuwbare energie. Denk hierbij aan zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermische energie. Dit als alternatief voor aardgas. Voor nieuwbouw is aardgasvrij bouwen niet zo heel ingewikkeld. De uitdaging ligt bij de bestaande bouw. Met bijvoorbeeld een warmtepomp kan er op een duurzame manier verwarmd worden en voor warm tapwater gezorgd worden. Helaas zijn niet alle woningen in Nederland geschikt voor een warmtepomp. Als een woning slecht geïsoleerd is, dan gaat er te veel warmte verloren. Voor deze woningen (vooral in grote steden) zijn warmtenetten een goede optie. Denk hierbij aan stadsverwarming of blokverwarming.

Energieverbruik verlagen
Het is nu aan de gemeenten om te bepalen wanneer zij van het aardgas af gaan. Zij gaan samen met de bewoners op zoek naar de beste oplossingen. Dit gaat in de meeste gevallen nog wel een aantal jaar duren. Gelukkig kan men ook zonder grote energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning toch al een steentje bijdragen aan een beter klimaat. Zo kunnen inwoners uit Eibergen zich aansluiten bij Duurzame Energie Eibergen (DEE). Dat is een collectief zonneproject. Huishoudens kunnen onder andere stroom afnemen van zonnepanelen van de bedrijfshal van Martin Koopman (de Mors). Tot slot is het heel eenvoudig om over te stappen naar een groene energieleverancier. Groene energie wordt opgewekt met behulp van schone, onuitputtelijke bronnen. Door middel van energie vergelijken ziet men welke energieleverancier het groenst en goedkoopst is.

Dit artikel wordt u aangeboden door Energieleveranciers.nl. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten