Krijg waar je recht op hebt met 'checkwaarjerechtophebt'

BERKELLAND - Er is een groep mensen die weinig te besteden heeft. Of die zelfs met schulden te maken heeft. Ter ondersteuning van deze groep zijn allerlei gemeentelijke potjes en andere regelingen in het leven geroepen. Maar het zijn er zo veel dat het soms lastig is door de bomen het bos te zien. Hoe weet je nu precies waar je recht op hebt? En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Het is immers jammer ondersteuning mis te lopen waar je toch recht op hebt. Daarvoor is nu hulp op komst.


Door Rob Stevens


De gemeente Berkelland wil de bekendheid van beschikbare regelingen vergroten. Daarvoor wordt de campagne 'Rondkomen in Berkelland' in het leven geroepen. Er komt een elektronisch instrument dat duidelijk maakt waar iemand recht op heeft. Het werkt online, op de computer dus. De bedoeling is dat de aanvraag op de website van een aantal verschillende instellingen kan worden gedaan, waaronder die van de gemeente, Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en de VoorMekaarTeams. De aanvrager beantwoordt daarvoor op één van de betreffende websites achter de computer een aantal eenvoudige vragen over de persoonlijke situatie. Het programma brengt dan vervolgens automatisch de regelingen en voorzieningen in beeld waarvoor hij of zij precies in aanmerking komt en hoe deze zijn aan te vragen. Of men in aanmerking komt en om hoeveel hulp het gaat, hangt af van de persoonlijke situatie. Er wordt namelijk rekening gehouden met leeftijd, een eventuele relatie en of er kinderen zijn. Het inkomen mag niet te hoog zijn en soms wordt er ook gekeken naar het vermogen. Dat kan geld op de bank zijn, maar ook een auto, waardevolle spullen en een eigen huis.

Wethouder Teselink vertelt dat de gemeente Lochem al met een dergelijk geautomatiseerd instrument werkt. Teselink: "We willen dat de beoogde ondersteuning zoveel mogelijk terecht komt bij de groepen waarvoor deze bedoeld is. Nu lukt dat nog niet altijd, dat is jammer. Het kan zijn dat iemand recht heeft op financiële tegemoetkomingen of een computerregeling, studietoeslag, de voedselbank of kledingbank, kwijtschelding van (gemeentelijke) belastingen en bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de zorgkosten. Zo zijn er nog veel meer regelingen. We werken er aan dit instrument zo snel mogelijk in de lucht te krijgen." Het online instrument krijgt de naam 'checkwaarjerechtophebt'. Er wordt 23.000 euro voor uitgetrokken om het te laten ontwikkelen.

Meer berichten