Herdenkingen in Beltrum

BELTRUM - Op 31 maart 2020 is het 75 jaar geleden dat Beltrum bevrijd werd van de Duitse bezetting. Ook is dan de herdenking van de slachtoffers en het leed die de jaren van bezetting heeft gebracht. 2020 is het jaar dat iedereen 75 jaar in vrijheid leeft. In heel Nederland worden vanwege dit jubileum activiteiten georganiseerd. Dit gebeurt ook in Berkelland in de periode van 29 maart tot 1 juni 2020.

Activiteiten in Beltrum
Raad van Overleg Beltrum en de 4/5 mei-commissie willen vanwege dit jaar ook groter uitpakken rondom de herdenking en de viering van vrijheid. Het zou fijn zijn als iedereen die kan en wil een bijdrage levert.
Op 4 mei wordt stilgestaan bij de herdenking. Muziekvereniging Concordia heeft aangeboden om na de herdenking bij het monument op het Mariaplein een herdenkingsconcert te organiseren.
Op 5 mei, een nationale feestdag, bestaat de gedachte om een bevrijdingsevenement te organiseren, waar iedereen ideeën voor kan aandragen. Het is de bedoeling dat het een Beltrumse feestdag wordt.

Bevrijdingsvuur Beltrum
Lopers van de Eibergse Achterhoekse Sportvereniging (ASV), een atletiekvereniging, gaan het bevrijdingsvuur uit Wageningen 'ophalen'. Wellicht is het mogelijk dat Beltrumse lopers dit vuur vanuit Eibergen naar Beltrum brengen. Op deze manier zal ook in Beltrum het bevrijdingsvuur ontstoken worden. Om dit plan van de 4/5 mei-commissie uit te kunnen voeren, zoeken ze nieuwe mensen voor in de commissie. Ze zullen zich dan gezamenlijk bezighouden met de organisatie van deze feestdag.

Iedereen die nog ideeën heeft kan ze voor 1 september doorgeven aan de commissie.
Raad van Overleg Beltrum/ voorlopige 4/5 mei commissie,
Carla Klein Breteler: wckleinbreteler@gmail.com         06-15158016/ 0544-482224
Martin Bouwmeester: m.bouwmeesters@lijbrandt.nl 06-2218 6836/ 0544-481633
Luc Nijhuis:                 info@kulturhusbeltrum.nl         06-22901338
Wigbert te Brake:         tebrakewigbert@gmail.com         06-49363905

Meer berichten