Wat vindt de Berkellander dat er moet gebeuren?

BERKELLAND - Berkelland staat voor een uitdaging. Als er niets gebeurt, loopt het tekort op de begroting op tot 3,5 miljoen euro in 2023. De inkomsten en uitgaven moeten weer in balans komen om de gemeente weer in een goede financiële positie te manoeuvreren. Maar hoe bepaal je waarop je wilt bezuinigen? Of moeten de belastingen worden verhoogd? Om die keuzes te maken bewandelt de gemeente dit keer een ander pad.

Door Rob Stevens

Het is een tendens die al een tijdje gaande is. De burger wordt steeds intensiever bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid betrokken. Met het opstellen van de perspectiefnota van 2021 gaat dat nu ook gebeuren. In de Perspectiefnota staan uitwerkingen voor te maken keuzes in de aanloop naar de begroting voor het jaar erop. VVD wethouder Gerjan Teselink wijst er op dat de financiële positie van Berkeland 'stevig is'. "De reserves zijn op orde, maar de structurele lasten zijn onvoldoende gedekt. Dat vraagt om ombuigingen. Maar welke? Berkellanders mogen daarover meedenken. Ik ga zelf geen voorbeelden noemen om het proces niet te schaden."

Een voordeel van deze aanpak is dat het draagvlak creëert voor genomen beslissingen. Dat is de verwachting. Het gemeentelijk motto is volgens Teselink: "Dat we in Berkelland dingen samen doen." Er wordt een beroep gedaan op de denkkracht en creativiteit van de Berkellandse samenleving. Het college toetst of de voorstellen haalbaar zijn. Het hele proces wordt getoetst aan wettelijke en financiële kaders en op een correct verloop.

Ambtelijk wordt eerst een uitgebreide inventarisatie gemaakt van mogelijke bezuinigingen en de impact daarvan. Teselink: "Er komt dan een lijst met onderwerpen, een enquête. Als die items samen tot een ombuiging van meer dan 3,5 miljoen euro leiden valt er ook wat te kiezen." Onder meer via een enquête worden Berkellanders naar hun mening gevraagd. Ook het inwonerspanel 'Berkelland spreekt' wordt bij de inspraak betrokken en er worden verscheidene werksessies georganiseerd. Op basis van de uitkomst van deze informatierondes in de samenleving legt het college de raad de perspectiefnota voor met een onderbouwd voorstel met ombuigingen. De raad stelt dan uiteindelijk de perspectiefnota 2021 vast.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden