De Hofrichter in Neede. Foto: Rob Stevens
De Hofrichter in Neede. Foto: Rob Stevens

Er kan weer gebouwd worden

BERKELLAND - Het kan verkeren. Tot voor kort werden debatten rond het woningbouwbeleid gedomineerd door het regionaal bepaalde woningbouwcontingent, de krimp van de bevolking, ontgroening, vergrijzing, leegstand, prijsdaling en de lange verkooptijd van woningen. In relatief korte tijd is het perspectief gekeerd en worden weer plannen gesmeed. Tijdens de raadsvergadering werd een motie van D66 waarin woningbouw centraal staat bijna unaniem omarmd en overgenomen.

Door Rob Stevens

Er mag en moet weer gebouwd worden, zo is onder partijen algemeen de gedachte. Erik Slotboom van D66 dient daartoe een motie in. Bouwen is ok, mits het aanbod en de vraag naar woningen goed afgestemd wordt. Slotboom in zijn toelichting op de motie: "De komende jaren groeit de vraag naar woningen nog. Bouwen naar behoefte is het nieuwe credo. Berkelland moet een aantrekkelijke gemeente worden, voor haar eigen inwoners maar ook voor mensen van buiten Berkelland die hier willen komen wonen."

Een eerdere vastgestelde reductie van voorgenomen woningbouw wordt daarom teruggedraaid. Het gaat om de plannen Schollenkamp fase 2 in Borculo, plan Hondelink in Neede, Hofrichter fase 2 in Eibergen en het Elbrink III in Borculo. Regionaal is al vastgesteld dat het aantal huishoudens in de Achterhoek tot 2030 blijft groeien. Maar nieuwe plannen worden alleen toegestaan als ze de mismatch tussen vraag en aanbod oplossen. Daar wordt op gelet. Gemeenten kunnen daar zelf lokaal criteria aan toevoegen. Hoe de vraag naar woningen lokaal er precies uitziet kan per kern verschillen. Het aanbod wordt meer vraag gestuurd.

Vrijwel alle partijen hebben het over flexibiliteit, of in jargon, een wendbaar woonbeleid. Hans Pelle van de PvdA wijst op het belang van sociale woningbouw. In de troonrede is daarvoor ook veel extra geld vrijgemaakt. Voor senioren en starters is het lastig geschikte, betaalbare woningen te vinden. Hij vraagt zich af waar bijvoorbeeld de nieuwe plannen blijven voor de in Eibergen gesloopte duplexwoningen aan de Karel doormanstraat? Volgens Pelle kan ook leegstaand vastgoed in de kernen voor die doelgroep omgebouwd worden. Ook inbreiding, bouwen binnen bestaande bebouwing, kan een oplossing zijn.

Wethouder Maikel van der Neut ziet de motie: "Als een politiek signaal dat het college op de goede weg is." Bij ProWonen zal hij aandacht vragen voor sociale woningbouw, voor betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Het is ook goed als er in elke kern een beperkt aantal vrije kavels beschikbaar is. Dat werkt als smeerolie op de woningmarkt. Omdat dan bijvoorbeeld elders grotere panden vrijkomen voor transformatie. De lokale woonagenda wordt later dit jaar vastgesteld, waarbij beleidsmatig alleen nog gestuurd wordt op de aantoonbare behoefte aan woningen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden