De drie ambassadeurs verrichten de eerste openingshandeling. Foto: Rob Weeber
De drie ambassadeurs verrichten de eerste openingshandeling. Foto: Rob Weeber (Foto: )

Natuurpark Kronenkamp officieel geopend

NEEDE - Met thema's als duurzaamheid, samenwerking met de natuur, ontmoeten en historie, heeft Neede er een unieke locatie bij, het Natuurpark Kronenkamp. Het begon al in 2015 toen de IVN-afdeling Oost-Achterhoek en de Stichting Vleermuizendorp Neede om tafel gingen met hun nieuwe visie op de oude rioolwaterzuivering. 'Dat kan nooit', was de eerste gedachte van de gemeente toen ze ermee geconfronteerd werden, maar gaandeweg de jaren bleken ze een 'juweeltje' binnen de gemeentegrenzen te krijgen.

Door Rob Weeber

De officiële opening van het park, bijgewoond door vele buurtbewoners, schoolkinderen en vrijwilligers, werd mede verricht door drie belangrijke ondersteuners en ambassadeurs van het park. Voor de provincie Gelderland was dat gedeputeerde Peter Kerris, voor de gemeente Berkelland burgemeester Joost van Oostrum, en voor het Waterschap Rijn en IJssel dijkgraaf Hein Pieper. Zij verrichtten de eerste van de drie openingshandelingen. Onder het doek kwam een plattegrond van het natuurpark tevoorschijn. De tweede officiële openingshandeling werd door de leerlingen van obs De Hofmaat uit Neede verricht. Zij onthulden een met hulp van Diane Markerink gemaakt mozaïek waarin alle belangrijke thema's van het park terugkomen. Het werk is ook een soort ode aan de leerlingen. Zij mochten immers al in een vroeg stadium hun eigen visie op het park te geven. Dat resulteerde bijvoorbeeld in het openluchttheater. De derde en laatste officiële openingshandeling werd door alle bezoekers gedaan. Langs de paden van de oude slibvelden werden bloembollen gepoot die straks in het voorjaar extra kleur en glans aan het park gaan geven.

Terug in de nieuwe ontmoetingsruimte vroeg dagvoorzitter Richard Grevelink van de Ondernemersvereniging Neede aan de gedeputeerde, burgemeester en dijkgraaf wat hun gevoel bij het nieuwe park was. Joost van Oostrum gaf toe dat de gemeente in het begin bedenkingen had of ze wel moest meegaan in het project. Terugkijkend echter is hij trots en blij dat de raad heeft ingestemd met ondersteuning van het project. Zelfs de Rijksbouwmeester, onlangs op bezoek bij de gemeente, kon het vanaf de foto's niet geloven. Hij heeft beloofd een bezoek aan het park te brengen. Peter Kerris noemde het een fantastisch resultaat en een geweldig mooi voorbeeld van het behoud van oude gebouwen met een nieuwe functie. Hein Pieper begreep nu bij het zien van het park waar al die waterschapsautootjes de laatste jaren heenreden. Hij keek terug op zijn begindagen als dijkgraaf waarin hij ooit werd rondgeleid op de rioolwaterzuivering Kronenkamp. Toen al werd er een beetje beschaamd tegen hem gezegd dat het waterschap verkeerd omgaat met haar erfgoed. Hij prees tenslotte de kracht van de lokale gemeenschap die een belangrijke stap heeft gezet in de toekomstige leefbaarheid van het dorp.

Het Natuurpark Kronenkamp is een samenbundeling van krachten van overheden, bewoners, scholen, organisaties, bedrijven en vrijwilligers. De wijze van aanpak en opzet oogst alom lof en bewondering. Het laat zien dat je als gemeenschap verantwoordelijk moet en kunt omgaan met je industriële en culturele erfgoed. De Stichting Natuurpark Kronenkamp kreeg tenslotte een prijs vanuit de zusterorganisatie van Leader Achterhoek in Zweden.

Meer berichten