Ook de sportclubs op sportpark De Bijenkamp delen mee. Foto: Rob Stevens
Ook de sportclubs op sportpark De Bijenkamp delen mee. Foto: Rob Stevens (Foto: )

Sport krijgt steun

BERKELLAND - Sportverenigingen hebben het niet altijd makkelijk. Sterker nog, veel verenigingen hebben juist moeite het hoofd boven water te houden. De financiële draagkracht neemt behoorlijk af, het is steeds lastiger bekwame vrijwilligers te vinden en het aantal leden loop ook nog eens terug. Reden voor de gemeente hen eenmalig de helpende hand toe te steken. Het verenigingsleven is immers van belang voor de samenhang en leefbaarheid van Berkelland.

Door Rob Stevens

Onderzoek van de Sportfederatie Berkelland eind 2018 bevestigt dat het verenigingsleven het moeilijk heeft. Wethouder Anjo Bosman is daarom blij dat er nu een plan ligt voor de inzet van de in het collegeprogramma uitgetrokken half miljoen euro voor de lastenverlichting van verenigingen. De raad had hierom gevraagd. In totaal gaat het om vier ton voor de sportverenigingen en één ton voor culturele verenigingen. Een eerder geopperde lastenverlichting voor verenigingen via de OZB belasting blijkt juridische lastig. Daarvoor komt dit plan in de plaats. Voor de reguliere jaarlijkse verenigingssubsidie is nu het (afnemend) aantal jeugdleden bepalend. Er wordt over nagedacht of andere factoren misschien een betere basis zijn voor subsidietoekenning. Opties waarbij bijvoorbeeld speciale doelgroepen, vrijwilligers en accommodaties worden betrokken.

De helft van het budget is bestemd voor een éénmalige lastenverlichting van sportverenigingen, de andere helft is voor een 'transformatiefonds' waarin initiatieven die zich richten op 'toekomstbestendigheid' worden gefaciliteerd. Een vergelijkbaar proces voor de poot cultuur komt er later dit jaar.

De eenmalige lastenverlichting van 200.000 euro wordt toegekend en uitgekeerd op basis van het aantal leden en is bedoeld ter ondersteuning van vrijwilligers, het aantal leden onder zogenaamde 'kwetsbare' doelgroepen, het aantal jeugdleden en een bijdrage voor de accommodaties die ook wordt berekend op basis van het aantal leden.
De andere 200.000 euro, 'het transformatiefonds', is er om verenigingen toekomst bestendiger te maken. Met dit geld worden initiatieven gefaciliteerd. Initiatieven die zich richten op samenwerking, het aanboren van groepen die om diverse redenen - geld, leeftijd, culturele achtergrond of een mentale beperking - hun weg naar verenigingen niet makkelijk vinden. Ook ideeën waarbij de samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld het onderwijs, zorg en welzijn kunnen op steun rekenen. Accommodaties kunnen dan aan meerdere verenigingen onderdak bieden. Wat ook meteen weer de mogelijkheid opent voor bestuurlijke samenwerking.

De uitvoering van de eenmalige subsidie is van januari tot en met maart 2020, analoog aan de toekenning van reguliere subsidies. De subsidies voor het transformatiefonds kunnen van 1 oktober tot en met 31 december 2020 ingediend worden.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden