Illustratie: Platform Berkelland
Illustratie: Platform Berkelland

Enquête voor ondernemend Berkelland

BERKELLAND - Berkelland is een ondernemende gemeente. Dat geldt niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor de gemeente. Team EZ is de vooruitgeschoven post in het contact met het bedrijfsleven en ook collegeleden schuiven regelmatig aan de bedrijfstafel aan. De interactie en samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente is dan ook positief en wordt voor een belangrijk deel ondersteund door het Platform Berkelland, het collectief voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs. In het najaar volgt de nieuwe Economische Agenda waarin het beleid op hoofdlijnen voor de komende vier jaar vastgelegd is. De prioriteiten bij de uitvoering ervan echter moeten aansluiten bij de 'werkvloer'. Om de relevante signalen uit het bedrijfsleven op te halen, heeft de gemeente samen met het Platform Berkelland onder andere een inloopavond gehouden. Daarnaast is besloten om in gezamenlijkheid een enquête rond te sturen met een blik richting de toekomst.

De bedoeling van de enquête is de gemeente, evenals de lokale belangenverenigingen voor ondernemers en het Platform een spiegel voor te houden. Het is belangrijk om samen een krachtig economisch beleid te ontwikkelen, maar ook uit te voeren. De vraag is of alle ingezette instrumenten tot het toekomstig gewenst resultaat leiden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de communicatielijnen? Kent iedere ondernemer (bedrijvenpark en centrum) het Team EZ? Is de rol van het Platform Berkelland bekend en wat kan de lokale ondernemersvereniging betekenen? Wat is de toegevoegde waarde van genoemde partijen voor de ondernemer en waar liggen verbeterpunten? Hoe ziet het vestigingsbeleid van de gemeente eruit? Past dit binnen de (toekomst)plannen van de ondernemer? Voor de centrumondernemers is het belangrijk dat de kernen vitaal blijven, winkels versus wonen. Voor de bedrijvenparken spelen thema's als duurzaamheid een belangrijke rol. Kortom: Wat verwacht de ondernemer naar de toekomst toe? Een juist beeld hierover schept een win-winsituatie en draagt bij aan de welvarendheid van Berkelland.

De gemeente, het Platform en de ondernemersverenigingen doen een oproep aan iedere ondernemer om de enquête serieus te nemen en in te vullen. De enquête wordt uitgevoerd door Moventem en op de landelijke 'Dag van de Ondernemer' (15 november) aan iedere bedrijvenpark- en centrumondernemer verstuurd. Verder is genoemde enquête vanaf 15 november ook op de gemeentelijke site te vinden. De uitkomsten van het onderzoek zullen gedeeld worden met alle betrokkenen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden