Sportfederatie Berkelland biedt aan: bestuursfunctie

BERKELLAND - De Sportfederatie Berkelland (SFB) is een unieke instelling. Dat komt door het brede takenpakket. De basis hiervan wordt gevormd door het ondersteunen van bijna alle sportverenigingen in de gemeente. Dat gaat van kadercursussen en informatieavonden tot het ondersteunen van verenigingen op individueel niveau. Nieuwe ontwikkelingen als de Open Club worden op de voet gevolgd en gestimuleerd. Gelijksoortige verenigingen komen op initiatief van de SFB bijeen om van elkaars ervaringen te leren.

De afgelopen jaren is daarnaast het onderwijs steeds belangrijker geworden. Vooral het geven van gymlessen heeft een grote vlucht genomen: inmiddels worden op meer dan 10 scholen de lessen verzorgd en worden de reguliere leerkrachten daardoor ontzorgd. Daarbij worden steeds vaker leerlingen getest op motorische vaardigheden. Op deze manier weten zij en hun ouders waar ze meer en waar ze minder goed in zijn op sportgebied en kunnen medewerkers van de Sportfederatie zo nodig extra lessen geven aan kinderen die motorisch minder vaardig zijn.
Betrekkelijk nieuw zijn taken waarbij sport als middel fungeert om mensen weer in beweging te krijgen of ze weer bij de samenleving te betrekken. Denk daarbij aan meer bewegen en valpreventie voor ouderen, sporten in de buurt en speciale sportlessen voor mensen die lang zonder werk zitten en voor immigranten.
De SFB is een professionele organisatie en ontvangt subsidie van de rijksoverheid en van de gemeente Berkelland. Het bestuur bestaat natuurlijk uit vrijwilligers. Het besturen van zo'n organisatie is heel iets anders dan het besturen van een amateurvereniging. Immers, het voorwerk gebeurt op het kantoor en de uitvoering wordt door de medewerkers (ruim 10 in getal) verricht. Daardoor hoeft er minder en minder lang worden vergaderd. Op een zakelijke manier, maar ook beslist informeel en minder dan tien keer per jaar. Nu is het bestuur op zoek naar versterking door één of meer personen. Dus wie denkt dat het takenpakket erg aansprekend is en dat hij of zij er een bijdrage aan zou willen en kunnen leveren, kan contact opnemen door een korte motivatiebrief te sturen naar: Sportfederatie Berkelland, Bartelinksgang 17, 7151 CV Eibergen, of eenvoudiger, per e-mail naar Gerrie@sportfederatieberkelland.nl. Waar een bestuurslid woont maakt niets uit, als hij of zij maar woonachtig is de gemeente Berkelland. Man of vrouw maakt ook niet veel uit. Wel is het zo dat, aangezien het huidige bestuur geheel 'uut mansleu besteet', het erg op prijs wordt gesteld wanneer er ook vanuit de vrouwelijke helft van de bevolking enthousiaste reacties komen. Wie eerst wat meer zou willen weten over de SFB, mag gerust telefonisch contact opnemen met bestuurslid Jan Zappeij, telefoon 0573 – 231 031 of met de teamleider Gerrie Schäperclaus, telefoon 0545 – 476 727.

Meer berichten