Nieuw dorpsplan voor Noordijk

De omslag van van het nieuwe dorpsplan van Noordijk. Foto: PR
De omslag van van het nieuwe dorpsplan van Noordijk. Foto: PR

NOORDIJK - Het nieuwe dorpsplan 2020 – 2030 voor Noordijk is klaar. De opdrachtgever voor dit plan was Noordijks Belang. In het plan is vastgelegd welke wensen er leven en wat er moet gebeuren om de leefbaarheid in het dorp naar de toekomst te borgen.

Afgelopen 1,5 jaar hebben alle inwoners via verschillende manieren (bewonersavonden en enquête) input kunnen geven op het dorpsplan. Noordijks Belang heeft al deze informatie samengevat in een nieuw dorpsplan. Er worden vijf thema's genoemd in het plan waar men aan wil werken in Noordijk. Dit zijn de thema's; wonen, leefbaarheid, bereikbaarheid, beheer & infrastructuur en duurzaamheid & asbest. Binnen elk thema zijn een reeks acties aangegeven die men wil gaan realiseren. Rondom de thema's zijn projectgroepen gevormd die nu met deze acties aan de slag gaan.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het dorp hebben wijkwethouder voor Noordijk, Marijke van Haaren en wethouder Maikel van der Neut, die wonen in zijn portefeuille heeft, het nieuwe dorpsplan van Noordijk in ontvangst genomen. Beide wethouders zorgen ervoor dat andere leden van B&W van gemeente Berkelland ook kennis gaan nemen van het dorpsplan. Het dorpsplan gaat namelijk bijna over elk beleidsveld binnen gemeente Berkelland. Daardoor is het belangrijk dat het hele bestuur van gemeente Berkelland op de hoogte is van de wensen van de inwoners van Noordijk.

Het dorp is nu aan zet voor het realiseren van hun wensen. Voor verschillende wensen hebben ze de gemeente of andere organisaties nodig. Maar met veel wensen kunnen de inwoners ook zelf aan de slag gaan en hebben ze anderen, zoals de gemeente helemaal niet nodig.

De projectgroep wonen is nu al actief bezig met het bekijken van de mogelijkheden om energieneutraal en betaalbaar te bouwen in Noordijk. Enkele kavels zijn nog beschikbaar, geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met het Noordijks Belang via: noordijksbelang@gmail.com.

Op www.noordijksite.nl is het dorpsplan te vinden bij de pagina van Noordijks Belang op die website.

Via de Facebookpagina; Dorpsvisie Noordijk 2030 worden inwoners op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe dorpsplan.

Meer berichten