Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

BERKELLAND - Van 27 januari tot en met 1 februari vond in de gemeente Berkelland de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft ruim € 6800 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting worden de collectanten, overige vrijwilligers en de gulle gevers bedankt voor hun bijdrage.

Meer berichten