OVN-voorzitter Richard Grevelink en GRN–voorzitter Inus Westhoff voor het nieuwe pand van Studio 16. Foto: Rob Weeber
OVN-voorzitter Richard Grevelink en GRN–voorzitter Inus Westhoff voor het nieuwe pand van Studio 16. Foto: Rob Weeber

Voortgang plannen voor de Oudestraat in Neede

Algemeen

NEEDE - Het is alweer even geleden dat er omtrent de voortgang van de tranformatieplannen Oudestraat Neede bericht werd. De taskforce ging in april 2019 over in het Loket Neede, een vertegenwoordiging van gemeente, de Ondernemersvereniging Neede (OVN), de Gemeenschapsraad Neede (GRN), ProWonen en vastgoedexperts.

In maart 2019 werd de transformatievisie voor de Oudestraat goedgekeurd, waarna het Loket Neede de plannen verder uitwerkte. De visie behelst het herbestemmen van panden, winkels voor woningen en winkelconcentratie. Daarnaast wordt gekeken naar de aantrekkelijkheid en inrichting van het gebied. Norbert ter Mors is de aanspreekpersoon voor het Loket en bevestigt dat er al belangrijke stappen zijn gezet richting de gewenste eindsituatie in 2030. "Sinds vorig jaar is er veel gebeurd. Daarom wordt het tijd om het goede nieuws naar buiten te brengen, zodat men weet dat de plannen niet stilliggen. Er zijn alleen veel partijen bij betrokken en dat zet zorgvuldigheid en tijd voorop. Neede heeft vijftig winkelpanden waarvan een groot deel getransformeerd dient te worden. Ik schat dat het uiteindelijke aantal dat overblijft rond de vijftien ligt. Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat er aan een aantal initiatieven hard gewerkt wordt. Daarnaast zijn we op de achtergrond met nog eens veertien panden bezig. Positief in ieder geval is het feit dat er geen woning leeg staat in de Oudestraat. Ook het voormalige politiebureau is verkocht en wordt opgeknapt. Transformeren is niet alleen winkelpanden in woningen veranderen, maar juist ook foutbouw tegengaan."

De zichtbare initiatieven betreffen de verbouwing van het pand van het voormalige Chinese restaurant door Studio 16, de geplande intrek van Sprokkel Huuske in het voormalige pand van Pleiter, de verhuizing van 't Bloemenhoekje naar de voormalige winkel van MOOI!, de transformatie van het voormalige politiebureau naar een woning, de verhuizing van The Dreamshop naar het pand van voormalig bloemist Van Sark en de geplande en reeds goedgekeurde komst van appartementen in het pand van Han Bosch. Daarmee wordt het stuk Oudestraat richting het Vlearmoesplein een stuk aantrekkelijker. Wat ook speelt, maar nog geen eindtermijn in zicht heeft, zijn de onderhandelingen over vijf panden die gesloopt moeten worden in de nieuwe visie. Het betreft het rijtje vanaf het voormalige ABN-AMRO pand, met Podologie & Schoenmakerij André Kox, tot en met Vultink's Glasdecoratie. In de gepresenteerde visie komt daar een open, groen gedeelte met mogelijk een stukje bebouwing. Het open gedeelte vormt tevens de doorgang naar de Ten Coateplas. Uiteindelijk is de wens van het Loket dat de Oudestraat ook gedeeltelijk autovrij wordt.

Een tweede activiteit van het Loket betreft de gevels. Met behulp van het Gevelfonds kunnen bewoners en ondernemers de helft van de kosten voor het aanpassen van de gevel in de vorm van subsidie terugkrijgen. Er is wel door de gemeente een beleidsnotitie opgesteld met richtlijnen voor gevels. Die gaan over zaken als stijl en relatie tussen boven- en benedenverdieping. Wordt vervolgd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede